zaterdag 20 juli 2024

2 gedachten over “Hoogleraar Lucas Meijs: “Ik bepleit het bestormen van het gemeentehuis”

  1. Lucas Meijs is in dit geval een man naar mijn hart, en hij geeft een prachtig advies, maar ik zie ons niet massaal het gemeentehuis bestormen! Vrijwilligers, Nederland draait op vrijwilligers, en ik ben daar mee begonnen toen de oudste naar de kleuterschool ging, 35 jaar geleden, ook naast een betaalde baan, en ik doe nog steeds vrijwilligerswerk, alleen ben ik kritischer geworden in de keuze welk vrijwilligerswerk, want het is niet vaak nuttig genoeg! De MFA’s zijn geldverslindende gebouwen geworden, we hebben ze nu eenmaal omdat een toenmalige wethouder er punten mee wilde scoren, en de gemeenteraad uit veel ja knikkers bestond/bestaat. Wat me ineens op de ‘burgelijke ongehoorzaamheid’ brengt. Hoort het ‘lekken’ van gegevens daar ook bij? Een wethouder is en blijft een burger, en in Den Haag lekt men dat het een lieve lust is, jaar in en jaar uit!

  2. De kracht moet bij de burgers zitten en de overheid moet faciliteren daar waar nodig. Bottom up en niet langer top down! Maar de politiek/overheid claimt maar al te graag het initiatief als een soort legitimatie voor hun bestaan. Zelfs burgerinitiatieven worden vaak vanuit dit gremium geentamereerd! Gemeenschapszin en participerend vermogen worden louter gestimuleerd zonder regelzucht en politieke opdringerigheid. Het is aandoenlijk te moeten constateren dat veel politieke partijen nog geloven in de maakbaarheid van de maatschappij en de zaligheid van hun initiatieven en besluitvorming. Ook hun slijmerige dienstbaarheid heeft een uitermate komisch effect. Deze houding slaat namelijk maatschappelijk niet aan en krijgt louter support vanuit hun eigen achterban. Inspraak en betrokkenheid verzandt dan ook in een wirwar van bureaucratie en het verplicht pootjes geven van de burger! De dynamiek van binnenuit slaat daardoor dood. Feitelijk moet de politiek zich zoveel mogelijk overbodig maken om ruimte voor dynamiek te creeren! Maar ja, eer het zover is stroomt er nog heel wat water door de Rijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *