Spring naar inhoud

De Perspectiefnota van de gemeente Tilburg verschijnt jaarlijks in juni en is bedoeld om alvast vooruit te kijken naar het volgende jaar. In deze nota staat - in grote lijnen - wat de bestuurlijke en politieke koers gaat worden in de stad, volgens het College. De gemeenteraad kan deze Perspectiefnota nog wijzigen, maar daarna ligt het vast. Deze nota dient vervolgens als aanzet voor de Begroting voor het volgende jaar, die in november wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Tekort: 16,6 tot 21,2 miljoen euro
In de jaren tot en met 2025 verwacht het College een jaarlijks tekort van 16,6 miljoen euro, met eenmalig een tekort van 21,2 miljoen in 2022. Dit komt voor een groot deel door de tekorten op Jeugdzorg en de tegenvallende bijdragen van de Rijksoverheid. Ook het feit dat er nog steeds geen nieuw kabinet is, en daardoor onduidelijkheid over het financiële beleid voor de toekomst, speelt hier mee. ...lees verder "Perspectiefnota 2022: 16,6 miljoen bij elkaar kaasschaven"

2

Het was de allereerste 'echte' raadsvergadering sinds de maatregelen rond het Coronavirus bijeenkomsten van meer dan 30 personen onmogelijk maakten. En tevens was het de laatste vergadering van de Tilburgse gemeenteraad voor het zomerreces. Dus dan ga je er ook echt voor zitten, in de ruime zaal van het Willem II-stadion, waar het mogelijk is om met 100 mensen toch 1,5 meter afstand te houden. 13 uur mocht het democratisch samenzijn maar liefst duren.

Onderwerp van de dag was de Tussenbalans. Dat is iets nieuws van de Tilburgse raad. Halverwege de raadsperiode, dus precies tussen de vorige en de volgende verkiezingen in, werd de balans opgemaakt over wat was bereikt, en wat niet. Er was zelfs een speciale website voor ingericht: tilburgtussenbalans.nl, waar Tilburgers vooraf hun zegje konden doen. ...lees verder "Raad op z’n Tilburgs: 13 uur vergaderen over wat geweest is"

9

Foto: John Geerts

Deze week werd de Tilburgse politiek verrast door de aankondiging dat ContourdeTwern gaat snijden in de openingstijden van de wijkcentra en in dezelfde beweging ook een aantal arbeidscontracten niet zal verlengen. De reacties - met name vanuit de politieke oppositie en vanuit de wijken - zijn voorspelbaar: "dit kan niet en is asociaal in deze tijd."

Die verontwaardiging is wel wat merkwaardig, want het gevolg van politieke keuzes van nog geen jaar geleden. Bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting heeft de gemeenteraad immers besloten om te bezuinigen op ContourdeTwern door de 'subsidie niet te indexeren'. Dat is politieke taal voor: "de huren en kosten gaan wel omhoog, maar de subsidies stijgen niet mee". ...lees verder "De wijkcentra zijn dood, leve de wijkcentra"

Foto: John Geerts

De eerste helft van de Begrotingsbehandeling voor 2020 zit er maandagavond 11 november 2019 op. De eerste spreekbeurten van zowel de gemeenteraad als Het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) gingen voor het grootste deel uit boekhoudkundige techniek: een feestje voor financiële experts.

De gemeente Tilburg verwacht namelijk - met goede redenen - dat er opnieuw een recessie aankomt; een periode met minder geld en meer kosten, een periode waarin (weer) fors bezuinigd zal moeten worden. Goede redenen, want onder andere de De Nederlandse Bank heeft al meer dan eens dit jaar voor een dergelijke periode gewaarschuwd. ...lees verder "Tilburgse Begroting 2020 – Verstandig investeren of gokken?"

Tijdens een bijeenkomst op 8 maart 2017, georganiseerd door Cedris met wethouders die de Participatiewet moeten uitvoeren en met staatssecretaris Jetta Klijnsma, werd aan de laatste duidelijk gemaakt dat het gemeenten financieel onmogelijk gemaakt wordt om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de bezuinigingen die het (inmiddels vorige) kabinet heeft ingevoerd, gebaseerd op verkeerde berekeningen en inschattingen van hoeveel mensen begeleiding en ondersteuning nodig hebben. ...lees verder "Manifest: ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ op formatietafel van nieuw kabinet"

05-07-2015-geld-euro-20-eurobiljet-rijk-armDeze week presenteerde wethouder van financiën, Erik de Ridder, namens het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de gemeentelijke begroting voor 2017. Een lijvig (digitaal) boekwerk van een kleine 300 pagina's waarin staat hoe het komende jaar (en de jaren hier op volgend) het gemeentelijk budget van €886,9 miljoen wordt besteed.

De verwachting is dat Tilburg op 1 januari 2017 in totaal 215.890 inwoners heeft, waarvan 45.740 kinderen en jongeren tot 20 jaar, 135.567 volwassenen tussen de 20 en 65 jaar en 34.583 mensen van 65 jaar of ouder. De totale bevolking is in dit jaar gestegen met 2.961 personen, oftewel met 1,4%. ...lees verder "Begroting 2017 – een bloemlezing (deel 1)"

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapel"Gemeenten zijn geen pinautomaat van het rijk" volgens de wethouders van de 41 grootste steden in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke financiën. Gezamenlijk hebben deze wethouders in een brief aan het (volgende) kabinet in Den Haag geschreven dat zij protesteren tegen de bezuinigingen die het Rijk oplegt en nog gaat opleggen aan de gemeenten, terwijl de gemeenten tegelijkertijd evenveel of zelfs nog meer taken van het Rijk moeten overnemen. ...lees verder "“Gemeenten zijn geen pinautomaat van het rijk”"