Spring naar inhoud

Perspectiefnota 2022: 16,6 miljoen bij elkaar kaasschaven

De Perspectiefnota van de gemeente Tilburg verschijnt jaarlijks in juni en is bedoeld om alvast vooruit te kijken naar het volgende jaar. In deze nota staat - in grote lijnen - wat de bestuurlijke en politieke koers gaat worden in de stad, volgens het College. De gemeenteraad kan deze Perspectiefnota nog wijzigen, maar daarna ligt het vast. Deze nota dient vervolgens als aanzet voor de Begroting voor het volgende jaar, die in november wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Tekort: 16,6 tot 21,2 miljoen euro
In de jaren tot en met 2025 verwacht het College een jaarlijks tekort van 16,6 miljoen euro, met eenmalig een tekort van 21,2 miljoen in 2022. Dit komt voor een groot deel door de tekorten op Jeugdzorg en de tegenvallende bijdragen van de Rijksoverheid. Ook het feit dat er nog steeds geen nieuw kabinet is, en daardoor onduidelijkheid over het financiële beleid voor de toekomst, speelt hier mee.

Foto: John Geerts.

De 16,6 miljoen euro tekort denkt het College op de volgende manieren te kunnen oplossen.

  • Maximaal 7 miljoen op sociaal beleid - ondersteuning van burgers - door 'slimmer zorg in te kopen', beter organiseren en een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
  • Verhoging van parkeertarieven voor de financiering van 'mobiliteitsopgaven', ofwel: aanpassing van wegen en verkeer.
  • Hogere bijdragen van bedrijven aan Midpoint.
  • Hogere rioolheffing voor de financiering van 'brede klimaat adaptieve maatregelen' in de stad, ofwel: aanpassingen van rioleringen en groen om de gevolgen van extreem weer te kunnen opvangen.
  • Mensen die duur begeleid wonen laten verhuizen naar een goedkopere manier van begeleid wonen en voorkomen dat mensen duurdere zorgarrangementen nodig hebben.
  • Op eigen organisatie, zoals op 'overhead' en personeelsbeleid, wil het College 1,5 miljoen besparen.
  • Verhoging van de OZB moet 2,1 miljoen euro opbrengen.

Toekomst
Een Perspectiefnota zou moeten gaan over de toekomst. Echter, dit is de laatste Perspectiefnota van dit College, want in maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en krijgen we een nieuwe raad en een nieuw college. En aangezien het niet gewaardeerd wordt als een College 'over haar graf heen regeert', staat er weinig nieuws in deze Perspectiefnota. Driekwart van de 24 pagina's gaan over wat er tot nu toe gedaan is en vaak ook nog twee of drie keer herhaald.

Breda. - Foto: John Geerts.

Tilburg - Breda
Een terugkerend onderwerp in de Perspectiefnota is een intensievere samenwerking tussen Tilburg en Breda. Maar waar het dan wél over de toekomst gaat, moeten wij burgers het doen met proza als: "Ook willen we de status van een Thorbecke-experiment verkrijgen om de multihelix samenwerking met Breda (en de beide regio’s Hart van Brabant en De Baronie) vorm te geven. We werken samen vanuit inhoud, ambitie en kansen, niet omdat ‘het moet’ vanuit bestaande regionale structuren." - Even googelen levert op, dat het Thorbecke-experiment een idee is van de VNG (vereniging van Nederlandse Gemeenten) voor middelgrote gemeenten.

Met dit perspectief schiet de (Til)burger niet echt veel op.
- De Perspectiefnota 2022 is hier te lezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *