Spring naar inhoud

De Perspectiefnota van de gemeente Tilburg verschijnt jaarlijks in juni en is bedoeld om alvast vooruit te kijken naar het volgende jaar. In deze nota staat - in grote lijnen - wat de bestuurlijke en politieke koers gaat worden in de stad, volgens het College. De gemeenteraad kan deze Perspectiefnota nog wijzigen, maar daarna ligt het vast. Deze nota dient vervolgens als aanzet voor de Begroting voor het volgende jaar, die in november wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Tekort: 16,6 tot 21,2 miljoen euro
In de jaren tot en met 2025 verwacht het College een jaarlijks tekort van 16,6 miljoen euro, met eenmalig een tekort van 21,2 miljoen in 2022. Dit komt voor een groot deel door de tekorten op Jeugdzorg en de tegenvallende bijdragen van de Rijksoverheid. Ook het feit dat er nog steeds geen nieuw kabinet is, en daardoor onduidelijkheid over het financiële beleid voor de toekomst, speelt hier mee. ...lees verder "Perspectiefnota 2022: 16,6 miljoen bij elkaar kaasschaven"