Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

Gemeente Tilburg is één van zes Nederlandse gemeenten die gaan helpen bij het oplossen van schulden die zijn veroorzaakt door de kinderopvangtoeslagaffaire. In een brief aan de gemeenteraad vertelt het College hoe dat precies zal gaan. De kinderopvangtoeslagaffaire is één van de grootste politieke schandalen in Nederland.

Gemeente Tilburg heeft - met veel ervaring en deskundigheid op het gebied van schuldhulpverlening en ondersteuning - vanaf het begin hulp aangeboden bij het oplossen van de problemen. Dit aanbod heeft de Rijksoverheid aangenomen en gemeente Tilburg wordt hiervoor ook financieel gecompenseerd. ...lees verder "Eén landelijk loket voor alle schulden kinderopvangtoeslagaffaire"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Theo Weterings

1 miljoen inwoners van de 16 meest kwetsbare stedelijke gebieden van in Nederland hebben te maken met armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, en achterstelling in het onderwijs en de gezondheid.

Dit was al langer zo en de coronacrisis heeft hier nog een flinke klap bovenop gegeven. Ondertussen ontvangen gemeenten al jarenlang te weinig geld van de Rijksoverheid om problemen op te lossen. In tegendeel: op veel van deze terreinen is de afgelopen 10 jaar bezuinigd.

Nu is er een slordige 2 miljard euro nodig om de grootste noden te kunnen verhelpen. Voor extra investeringen in het onderwijs, het versterken van de arbeidsmarktpositie van inwoners, de kwaliteit en verduurzaming van woningen. Tegelijkertijd wordt in de oproep ‘’Dicht de kloof” gevraagd om in wetgeving meer maatwerk en onorthodoxe oplossingen voor lokale overheden mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te vernieuwen. ...lees verder "Burgemeesters luiden de noodklok in Den Haag"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Koningin Maxima Foto: Gemeente Tilburg, Joris Buijs

Woensdag 20 januari 2021 bracht Koningin Maxima een werkbezoek aan Tilburg. Vanwege de coronaregels was dit een digitaal bezoek via de online vergader applicatie Zoom. Bij het eerste deel van het werkbezoek nam Koningin Maxima vlotjes en efficiënt de leiding en stipt op tijd begon ze met het stellen van gerichte vragen.

Onderwerp van gesprek was 'de Doorbraakmethode' in Tilburg, waarmee  ondersteuning wordt geboden aan huishoudens die meerdere problemen tegelijk hebben, zoals armoede, schulden, psychische en gezondheidsproblemen. Huishoudens met problemen op verschillende gebieden worden bij dit initiatief door maatwerk geholpen om hun leven weer op orde te krijgen. ...lees verder "Koningin Maxima in gesprek over ‘de Doorbraak’ in Tilburg"

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Het sociaal meldpunt is het onafhankelijke 'loket' voor alle vragen en meldingen over de ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen en jeugdhulp. Voor veel mensen is het ingewikkeld om de weg te vinden in het woud van regels, regelingen, ondersteuning en zorg. Het sociaal meldpunt is dan de vraagbaak, de 'helpdesk' voor alle vragen van Tilburgers over alle mogelijke ondersteuning op het vlak van gezondheid, financiën en welzijn. Maar ook voor een luisterend oor zijn Joyce en Hans van het meldpunt bereikbaar van 9.00 tot 17.00. ...lees verder "Sociaal meldpunt helpt Tilburgers met vragen en advies"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Foto: John Geerts

Sinds het coronavirus z'n intrede deed en de coronamaatregelen de samenleving zijn gaan beheersen, werd ruimhartig beloofd dat alle ondernemers en zzp'ers financieel gecompenseerd zouden worden voor het wegvallen van hun inkomen. Maar wie de laatste pakweg 10 jaar al eerder financieel afhankelijk is geweest van de overheid, weet dat dit een illusie zou blijken.

Geen oplossing zo eenvoudig, of sociale dienst, UWV en belastingdienst weten er wel een paar problemen bij te bedenken. Hindernissen, obstakels en verwarring zaaien, met als gevolg het organiseren van veel meer werk voor henzelf, is aan die uitvoeringsdiensten wel vertrouwd. ...lees verder "€1000 per maand, onvoorwaardelijk, met terugwerkende kracht"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft als taak om de gemeenteraad en het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren als het gaat om beleid en uitvoering van sociale taken. Zorg, ondersteuning, sociale uitkeringen enzovoort. In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft de SRT zich met waardering uitgesproken over de manier waarop het College de coronacrisis aanpakt.

En hoewel het nog wat aan de vroege kant is, denkt de SRT alvast na over de periode na de coronacrisis. ...lees verder "Sociale Raad Tilburg adviseert: “Betrek bewoners bij het bestuur, ook in deze tijd”"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Bij de start van 2020 is ook het Sociaal Meldpunt in Tilburg van start gegaan.

Het Sociaal Meldpunt is een onafhankelijke plek voor iedereen in Tilburg met vragen, meldingen of klachten over de ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk & inkomen en jeugdhulp.

Voormalig wethouder Hans Kokke is één van de medewerkers van dit Sociaal Meldpunt. "In Tilburg zijn er veel instanties en organisaties die deze ondersteuning aanbieden. Hierdoor kan het lastig zijn de juiste instantie te vinden voor de ondersteuning die je nodig hebt. Of je krijgt al een tijdje ondersteuning maar hebt daar vragen over. Of je bent ontevreden over de hulp die je krijgt. Dan kun je bij het onafhankelijke Sociaal Meldpunt Tilburg terecht’, legt hij uit. ...lees verder "Sociaal Meldpunt Tilburg, voor alle vragen bereikbaar"