maandag 22 juli 2024

3 gedachten over “Nieuwe coalitie: het spel om de meerderheid wordt nu anders gespeeld

  1. In het verleden zijn er inderdaad reeds openbare coalitieonderhandelingen geweest in Tilburg. Dus feitelijk is dat geen nieuws! Het politieke spectrum lag toen overigens wel iets overzichtelijker. Uit de reactie van de D66 voorman valt nu op te maken dat alleen de voorkant en de achterkant van het proces met anderen wordt gedeeld. Welnu, dat op zich is niet opzienbarend. Laat staan vernieuwend! Het belangrijkste is dat er een solide en gedragen coalitie komt, die niet louter leeft op basis van het aantal zetels maar op een geaccepteerde inhoud. Graag met concrete afspraken! Die openbare tussentijdse poppenkast mogen ze dan van mij rustig vergeten! Het gaat tenslotte om Tilburg en de Tilburgers en niet om de niet coalitiepartijen te plezieren!

  2. Het lijkt erop dat nu bij de collegeonderhandelingen in Tilburg door D66 iets nieuws wordt voorgesteld, maar dat is het niet.
    Wie in de recente geschiedenis duikt van de collegeonderhandelingen in Tilburg zal tot zijn verbazing ontdekken dat in de jaren zeventig en tachtig het gebruikelijk was de onderhandelingen over het collegeprogramma in de volle openbaarheid te laten plaatsvinden. Onderhandelingen over programmapunten konden door iedereen gevolgd worden. Tijdens dat proces bleek ook snel welke partijen programmatisch op een lijn kwamen en welke niet. Na de inhoud op hoofdlijnen vonden dan de gesprekken plaats over collegedeelname en wethoudersposten. De openheid was toen veel groter dan wat nu wordt voorgesteld. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat ook bij die openbare procedure er gesprekken achter de schermen werden gevoerd. Geen enkele partij legt in de openbaarheid al haar kaarten op tafel. Toen niet, nu niet en ook in de toekomst zal dat niet gebeuren. Vertrouwelijkheid zal hoe dan ook een onderdeel van collegevorming blijven.

  3. Wellicht een idee het coalitieakkoord ook in samenspraak met de Tilburgers en relevante maatschappelijke organisaties op te stellen. Zij krijgen een steeds belangrijkere rol en dat begint met samen plannen maken. Moet een partij als D66 zeker aanspreken.

    Voorbeelden te over:
    http://gemeenteraadvandetoekomst.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *