zondag 14 april 2024

3 gedachten over “Strengere eisen voor mensen in de bijstand

 1. Hallo
  Ten eerste ik snap niet hoe het komt dat ik alleenstaande met een uitkering van 912 euro het zelfde geld heb als een vrouw met 1 kind inwoond bij haar vader en broer hetzelfde geld krijgt dus ook 912 euro zij hoeft geen huur gas water ed te betalen. Ik moet alles zelf en alleen doen .
  Hoe kan dit ? Zijn heeft totaal geen rekeningen te betalen als alleen haar telefoon rekening en zorgverzekering . Als ik bij mijn ouders ga wonen zonder kind krijg ik 680 euro hoe kan het dat hier zo een groot verschil ik zit ? Ik bedoel als we het over bezuinigen hebben kunnen we misschien daar gaan beginnen kan iemand mij uitleggen hoe dit kan.

 2. Deze noodkreet wam ik tegen op Internet:

  Onderwerp : Dwangarbeiders Baanbrekers Waalwijk 50 stuks Omschrijving : Wij zitten met zo’n 50 mensen dwangarbeid te doen voor Baanbrekers Waalwijk onder dwang anders worden we gekort op uitkering. Zelfs benzinegeld wordt vaak niet vergoed, 36 urige werkweek, contracten waar we ons aan moeten houden en die niet kloppen.
  Ook als we willen solliciteren op betaalde banen krijgen we Geen vrij.
  We worden ook uitgezonden naar bedrijven als gratis krachten. HELP ONS AUB

  Geachte mevrouw,

  In uw onderstaande mail beklaagt u zich over de manier waarop Baanbrekers Waalwijk zijn medewerkers behandelt. Als ik het goed begrijp is er volgens u van alles mis met contracten, onkostenvergoedingen, werktijden, etc. U roept de hulp in van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om tot een oplossing te komen. Ik moet u echter teleurstellen. De verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in SW bedrijven ligt volledig bij de gemeenten. De arbeidsvoorwaarden voor mensen die werkzaam zijn in een WSW dienstbetrekking liggen vast in de CAO-WSW. Die afspraken zijn gemaakt tussen de branchevereniging van SW bedrijven (Cedris) en de vakbonden. Uit uw mail blijkt dat er contacten met de vakbond bestaan, waaruit ik afleid dat uw belangen op het vlak van de naleving van de CAO behartigd worden. Voor het overige bent u aangewezen op de verantwoordelijke gemeente.
  Het ministerie van SZW is weliswaar verantwoordelijk voor de wetgeving op het terrein van de WSW en Werk en Inkomen in brede zin, maar mag zich niet mengen in de behandeling van individuele gevallen. Dat betekent dat iemand (of meerdere personen) die een klacht wenst (wensen) in te dienen over de bejegening die hem of hen bij een SW bedrijf ten deel valt, zich in eerste aanleg dient (dienen) te wenden tot een eventuele gemeentelijke klachtencommissie, de gemeentelijke ombudsman of de gemeenteraad. Is men van oordeel dat men daar onvoldoende gehoor vindt voor de klacht, dan kan deze worden voorgelegd aan de Nationale Ombudsman. Alle informatie daarover vindt u op http://www.nationaleombudsman.nl
  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Afdeling Publiek en Informatie SZW

  Hoe ver moeten we af glijden in dit land?

 3. Zorgverzekeraars (in ieder geval Zilveren Kruis Achmea) helpt hard mee de ellende te vergroten door beide Tilburgse ziekenhuizen niet op te nemen in Basis Budget. Voor mensen in Midden-Brabant, die uit kostenoverwegingen (reizen naar wél vergoed ziekenhuis) willen, zijn nu verplicht een duurdere verzekering te nemen.
  Het is óf
  – een duurdere verzekering om de mogelijkheid te behouden tegen volledige vergoeding in een Tilburgs ziekenhuis (St. Elizabeth of TweeSteden) te worden behandeld
  óf
  – accepteren, dat je naar een ziekenhuis buiten de regio wordt gestuurd door Zilveren Kruis Achmea en eventueel ongemak en extra kosten voor lief nemen

  Wie zijn de dupe? Iedereen met een Basis Budget, maar vooral zij die niet de luxe hebben te kunnen kiezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *