Spring naar inhoud

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Er zijn twee begrippen waar we de komende jaren niet meer vanaf komen: 'Van Gogh Nationaal Park' en het Kenniskwartier. Het Van Gogh Nationaal Park staat voor afspraken die de gemeente Tilburg heeft gemaakt met andere gemeenten, de provincie en de Rijksoverheid. Het is belangrijk omdat het van grote invloed is op de plannen voor Tilburg in de komende decennia. Het tweede is het Kenniskwartier, waarvoor grootse plannen in de maak zijn.

Kenniskwartier

Bron: Gebiedsvisie Kenniskwartier deel 1, gemeente Tilburg.

Het Kenniskwartier beslaat alle wijken van het centrum van Tilburg tot en met de universiteit. Dit deel van de stad is door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen als één van de plaatsen in Nederland waarvoor extra geld komt voor woningbouw. ...lees verder "Meer huizen, meer groen en zorg voor mensen in Tilburg West"

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

Op zijn foto-blog TilburgDailyPhoto toont Peter van den Besselaar iedere dag een foto van Tilburg. "Schôon… voor wie het wil zien. Je moet er soms wat moeite voor doen. Maar: als ge ’t hier niet ziet, ziede ‘t daor ook nie." Voor Tilburgers.nl selecteert hij elke zondag een 'foto van de week'

PvdB-De-Titaan

'U moet begrijpen dat u een gevallen man bent. De mensen zien u niet graag opstaan. U bent voor hen een symbool geworden en daar moeten u en uw vrouw rekening mee houden.'

'Ik moet dus in het dal blijven, op de grond gaan liggen?'

'Dat zijn uw woorden.'

'Hoe zou u het formuleren?'

'U bent een gevallen man. Het past u niet om optimisme te etaleren. Uw kleding zal u aan uw symboolfunctie moeten aanpassen.'

'En als ik dat weiger?'

'Dan zal de rechtbank dat meenemen bij het bepalen van de strafmaat.'

'Strafmaat?'

'Zoals u niet zal zijn ontgaan staat u vandaag terecht. De strafmaat wordt zo dadelijk bepaald.'

De Titaan is gefotografeerd in BUUTVRIJ, creatief koffiecafé. Het nieuwe literaire tijdschrift uit Tilburg is verkrijgbaar bij boekhandel Livius. KLIK HIER voor de website.

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut
De Torenbuurt (links) en de Abdijbuurt hebben al jaren last van drugsverslaafden en -dealers.

Tijdens een PvdA-wijkbezoek in de Reit afgelopen juni, kwam aan het licht dat de bewoners van de Abdij- en Torenbuurt al jaren te kampen hebben met vergaande overlast door crimineel gedrag in hun wijk. Hierbij bleken de Twern, de wijkagent en woningstichting Tiwos volledig langs elkaar heen te werken.

In antwoord op vragen van raadsleden Hassan Chibani en Gabe van der Zee (beide PvdA) aan het college, laat de gemeente weten dat zij de regie rondom de veiligheid in deze wijk inmiddels heeft overgenomen, weliswaar in overeenstemming met het Veiligheidshuis. De klachten van de bewoners zullen serieus worden genomen en zij worden uitgenodigd voor een gesprek. Verder zal woningcorporatie Tiwos persoonlijk contact opnemen met haar huurders om een toelichting te geven over de aanpak van de personen die met naam zijn genoemd tijdens de bewonersbijeenkomst.

De gemeente zegt toe de veroorzakers aan te pakken, maar ze zegt er niet bij wanneer de problemen zullen zijn opgelost.