Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten

Gastbijdrage van Jeroen van Vlierden en Derk Jansen namens stichting Reeshofwarmte.

De stichting Reeshofwarmte heeft, in het belang van de Tilburgse warmteklanten van Ennatuurlijk, het tarief afleverset aangevochten bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit is gedaan in de vorm van een officieel ‘handhavingsverzoek’, wat door de ACM is afgewezen om dubieuze redenen. Het gaat hier om enorm veel geld, voor sommige klanten ongeveer € 90,- per jaar, voor anderen ongeveer het dubbele.

Om die reden hebben we het handhavingsverzoek online gezet, en verzoeken we de Tilburgse klanten van Ennatuurlijk om een mini enquête  in te vullen.

In 2015 is al door de stichting bij de ACM aangegeven dat er een en ander niet klopte met betrekking tot de afleverset. Het duurde meer dan een jaar (tot eind 2016) voordat we een antwoord kregen. Daarin stond dat het onderzoek was afgerond en een nieuwe fase ingegaan. Ze konden ons over de stand van zaken nog niets vertellen. Dat zou nog één a twee jaar kunnen duren. ...lees verder "Handhavingsverzoek afleverset afgewezen door de ACM"

4

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Een vergunningsaanvraag om 60 bomen te kappen ten behoeve van de snelfietsroute naar Breda, deed de afgelopen week bij veel Tilburgers de wenkbrauwen fronsen. En om maar meteen met het goede nieuws te beginnen: er komen 111 bomen, van 17 verschillende soorten, voor terug.

In 2018 heeft de gemeente Tilburg met de gemeenten Gilze en Rijen, Oosterhout en Breda afgesproken om een snelfietsroute aan te leggen tussen de twee steden. De aanleg hiervan wordt gecombineerd met andere werkzaamheden, zoals het aanleggen van 'blauwe aders' voor de afvoer van teveel regenwater en het onderhoud aan de riolering. Een fietspad in een snelfietsroute is bovendien tenminste vier meter breed als het voor twee richtingen wordt gebruikt. ...lees verder "Snelfietsroute naar Breda ‘kost’ Tilburg 60 bomen"

3

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten
Foto: John Geerts

Acties, protesten, duizenden handtekeningen, inspreken met talloze argumenten, onderbouwingen en adviezen, tot en met de Commissie van Rijksadviseurs aan toe. Alle moeite die Tilburgers hebben genomen om de Tilburgse gemeenteraad duidelijk te maken dat zij geen industrie willen in Wijkevoort, heeft niet mogen baten. Industrieterrein Wijkevoort komt er toch. Omdat VVD, D66, CDA en GroenLinks het willen.

Oorspronkelijk wilde de Provincie Brabant ook graag dat Wijkevoort een industrieterrein zou worden. Maar dat was in 2013, toen het provinciebestuur met de kaart van Brabant op tafel besloot hoe de provincie verdeeld moest worden. Maar toen waren er nog geen stikstofproblemen, geen woningnood en geen coronacrisis. Inmiddels wordt er in Den Bosch allang anders over gedacht en uit betrouwbare bron - die alleen off-the-record wilde reageren - zal niemand bij de Provincie Brabant er wakker van liggen als Tilburg zou besluiten om géén bedrijventerrein in Wijkevoort te willen.

...lees verder "Industrieterrein Wijkevoort komt er toch"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

In opdracht van de gemeente Tilburg wordt medio maart 2020 gestart met de aanleg van de volkstuinen aan de Langendijk (tegen de Burgemeester Letschertweg). De werkzaamheden duren naar verwachting acht weken. De aanleg van de volkstuinen is onderdeel van het plan Reeshofweide waarin naast volkstuinen ook circa 30 hectare natuurontwikkeling en een bouwblok met patiowoningen is opgenomen.

De werkzaamheden omvatten het nodigde grondwerk, de aanleg van paden en een hekwerk. Tevens wordt er een haag rond het complex aangeplant. De toegang tot de volkstuinen vanaf de Langendijk wordt net voor de onderdoorgang van de Burgemeester Letschertweg gerealiseerd. De werkzaamheden veroorzaken geen overlast voor de omgeving. ...lees verder "Aanleg volkstuinen Reeshof Langendijk"

3

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Gastbijdrage van Yvonne Zandbergen, secretaris Volkstuinvereniging Reeshof.

Tussen de Burgemeester Letschertweg, Langendijk en het Wilhelminakanaal. - Google streetview

Na lang wachten is het zover en zal de gemeente Tilburg dit voorjaar een volkstuin in de Reeshof aanleggen. De streefdatum voor opening is 1 mei 2020. Gekozen kan worden voor een groenten- of bloementuin of een combinatie daarvan.

Een volkstuin is ook een sociaal gebeuren; je kunt zaden, zaailingen en plantjes uitwisselen en een praatje maken met andere mensen die ook graag tuinieren. Een volkstuin trekt mensen aan van alle leeftijden, nationaliteiten en uit alle lagen van de bevolking. ...lees verder "Eindelijk een volkstuin in de Reeshof"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Erik Groels heeft op dinsdag 17 december 2019 de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg ontvangen vanwege zijn jarenlange inzet als bestuurslid van de wijkraad Reeshof. Locoburgemeester Oscar Dusschooten heeft de onderscheiding uitgereikt ter gelegenheid van het afscheid van Erik Roels als voorzitter van de wijkraad Reeshof.

Sinds 2005 maakte Erik Groels deel uit van de wijkraad Reeshof. Daarmee is hij binnen het bestuur het langstzittende bestuurslid (14 jaar). Sinds 2007 is hij voorzitter van de wijkraad en sinds 2012 bestuurslid van Reeshof Cultuurt. Hij heeft zich als voorzitter van een wijkraad met intensief betrokken wijkbewoners, namens vele andere Reeshofbewoners jarenlang sterk gemaakt voor de meest uiteenlopende onderwerpen. ...lees verder "Zilveren Legpenning voor Erik Groels"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Schoolplein van de toekomst Foto: Gemeente Tilburg

Bij de basisscholen de Bibit en de Sporckt en kinderopvang de Teddybeer in de Reeshof is op 22 oktober 2019 een start gemaakt met het vergroenen van de schoolpleinen.

De scholen kregen de 150e subsidie van de de Provincie Noord Brabant om aan de slag te gaan met hun schoolplein van de toekomst. De tegels gaan er uit en er komt o.a. een moestuin en een modderkeuken.

Mario Jacobs, Tilburgse wethouder groen: "Wij zijn trots dat deze 150e subsidie van de provincie juist in Tilburg werd toegekend. Het sluit naadloos aan op de ambitie om ieder schoolplein in Tilburg te vergroenen. De gemeente Tilburg heeft hiervoor een subsidieregeling. Daarmee zijn al 44 schoolpleinen bij 35 scholen vergroend. En in het najaar volgen nog eens 17 scholen. Zo werken we samen aan het vergroenen en klimaatbestendig maken van Tilburg en aan natuur- en milieu-educatie." ...lees verder "Vergroening schoolplein bij Bibit en Sporckt"