Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Nieuwe woningen bij de Emmastraat Foto: John Geerts

In juni 2021 is er een online stadsdebat georganiseerd over de 25.000 woningen die Tilburg tot 2040 nodig zal hebben. Aan het gesprek hebben ruim 200 mensen meegedaan en daarnaast hebben bijna 600 Tilburgers een enquete hierover van de gemeente ingevuld.

Hoewel er ruim draagvlak blijkt te zijn voor nieuwe woningen binnen de bestaande stadsgrenzen, zijn Tilburgers nog wel verdeeld over hoe hoog de hoogbouw mag worden. Nieuwe 'blokkendozen' zijn niet welkom, maar hoogbouw van goede kwaliteit - zoals aan de Piushaven - wordt wel gewaardeerd.

Wat is hoog?
Volgens de deelnemers aan het stadsdebat zijn gebouwen hoger dan 15 meter - vijf verdiepingen inclusief de begane grond - hoog. Niemand zit te wachten op de sloop van gewone gezinswoningen om plaats te maken voor hoogbouw. Dat treft, want daar zijn geen plannen voor. Daarentegen is hoogbouw aan de rand van de stad wel acceptabel volgens de deelnemers. ...lees verder "25.000 woningen voor 40.000 mensen in 18 jaar."

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten

Gastbijdrage van Gerard Korthout. Een reactie op het eerste stadsdebat over het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente Tilburg, welke plaatsvond op woensdag 2 maart 2016. Gerard Korthout is cultureel ondernemer en eigenaar van Theater Bleyemakerij de Boemel in de Spoorzone.

opiniecultuurplanGisteren was ik voor het eerst bij een stadsgesprek over het toekomstig Cultuurplan. Geweldige opkomst van wel 200 Tilburg-cultuur-minded people. Fantastisch dat zoveel Tilburgers zich hier tegenaan bemoeien.

Na een introductie van een uur over hoe belangrijk het allemaal niet was en wie in de zaal vertegenwoordigd waren, was gekozen voor de vorm om in een half uurtje met onbekende tafelgenoten hardop te dromen, deze op een flap te zetten en dit te prioriteren. Dit mocht aangevuld worden met agendapunten voor de volgende keer en werd benadrukt: "Dan mag je meenemen wie je wilt en stuur als je toch nog vragen hebt, deze naar de Cultureel Adviseur van Tilburg, Martin van Ginkel." ...lees verder "Cultuurplan 2017: “Wil je dit meemaken?”"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

cultuurplanTilburg krijgt een nieuw cultuurplan. Daarin komt de te volgen koers op cultureel gebied van 2017 tot 2020. Op 18 en 25 januari voerden raadsleden al stevige debatten hierover, waaruit een aantal vragen naar voren kwamen. Deze vragen zullen terug komen in de stadsdebatten. De geplande data zijn:

 • Woensdag 2 maart
 • Woensdag 9 maart
 • Donderdag 17 maart
 • Woensdag 6 april

De debatten beginnen steeds om 19:30 uur, steeds op andere locaties, die op dit moment nog niet bekend zijn. Wethouder Marcelle Hendrickx neemt namens het college deel. Gespreksleider is Ruben Maes. ...lees verder "Cultuurplan 2017 – 2020 – Aanmelden voor deelname aan stadsdebatten"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 5 minuten

Bijdrage-CultuurCultuur. Politici in Tilburg kunnen er uren over praten en dat deden ze ook, zowel maandagavond 25 januari als een week eerder. Op 18 januari voerde de raadscommissie Vestigingsklimaat over hoe er een nieuw cultuurbeleid moet worden gemaakt voor de jaren 2017 tot en met 2020. Op 25 januari ging de discussie over de vraag op welke manier subsidies voor cultuur worden verdeeld en toegekend, en met welk doel.

Om met de conclusie van 18 januari te beginnen: zowel de gemeenteraad als de wethouder cultuur, Marcelle Hendrickx, willen zoveel mogelijk 'input' van mensen uit Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout, om tegen het eind van 2016 de nieuwe Cultuurnota te maken. De vragen die de discussie opriep zijn met name: Hoe gaan we in gesprek? Met wie allemaal? En: Welke discussiepunten mogen niet ontbreken? De discussie van 25 januari gaf in ieder geval enkele antwoorden op de laatste vraag. ...lees verder "Cultuurbeleid 2017 – 2020; Vernieuwing, ja. Maar hoe doe je dat?"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

09-14-2013--debat-DagDemocratieHet voorstel van raadslid Joost van Puijenbroek van het CDA om als gemeenteraad, met alle partijen gezamenlijk, debatten te gaan organiseren met zoveel mogelijk inwoners, werd maandagochtend 30 juni besproken in de commissie Bestuur. Dit voorstel werd direct hard neergesabeld, met name door de VVD, PvdA en TVP, waarbij de overstap van Joost van Puijenbroek naar het CDA, vlak na de verkiezingen in maart dit jaar, het belangrijkste tegenargument bleek.

Auke Blaauwbroek (PvdA): "Bent u uw eigen tekortkomingen aan het maskeren?" Roel Lauwerier (VVD): "Probeert u uw politieke geloofwaardigheid op te poetsen? Ik heb hier geen behoefte aan." Linda Oerlemans (Voor Tilburg) vond het idee te 'top-down', terwijl ze enkele weken geleden in de wandelgang met hetzelfde idee op de proppen kwam. ...lees verder "Raad wil niet in debat met de stad"

3

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

gemeenteraadDe CDA-fractie stelt voor om als gemeenteraad, met alle partijen gezamenlijk, debatten te gaan organiseren waarbij zoveel mogelijk inwoners betrokken worden. Deze debatten moeten plaats vinden op diverse plaatsen in de stad. Als onderwerp kan gekozen worden voor één of meerdere actuele thema’s. Het belangrijkste hierbij is dat het debat voor een breed publiek interessant moet zijn. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout te bereiken en niet alleen de personen die toch al politiek betrokken of actief zijn. ...lees verder "Raad wil in debat met de stad"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Erik de Ridder en Berend de Vries
Wethouders Erik de Ridder en Berend de Vries presenteren het Koersdocument waarover Tilburgers op 28 maart hun mening mogen geven

Zoals gisteren al is aangekondigd, worden op 28 maart Tilburgers opnieuw uitgenodigd door de gemeente om hun mening te geven over de bezuinigingen. De gemeente Tilburg moet bijna 50 miljoen (geen 53 miljoen zoals eerder geschat) bezuinigingen doordat het kabinet van premier Rutte dit bedrag bezuinigt op Tilburg. Daar bovenop heeft de gemeente een tekort van 85 miljoen op haar 'grondexploitatie', wat betekent dat diverse 'grote projecten' niet kunnen doorgaan. Welke dat zijn? Dat is nu nog niet besloten. "Maar als je niks doet, wordt dat tekort per jaar 5 miljoen euro groter." zo licht wethouder Berend de Vries toe in de perspresentatie van deze middag.

Overleeft het Midi Theater deze bezuinigingsslag? Tilburgers hebben inspraak!

Als voorzet heeft het college van Burgemeester en wethouders een 'koersdocument' geschreven, een voorstel aan de raad en aan de bevolking van Tilburg, over hoe die bezuinigingen moeten worden gedaan en dus waar de klappen gaan vallen. In dit document zijn ook de suggesties van Tilburgers opgenomen, die zijn verzameld via social media en drie stadsdebatten op 26 februari. De bedoeling is, dat burgers die maandag 28 maart de raad willen toespreken over hun mening, dit document eerst lezen. De inbreng van insprekers kan over dit koersdocument gaan, maar dat hoeft niet. Dit koersdocument is te donloaden vanaf de website van de gemeente of online te lezen, opgesplitst in vier thema's.

Minder onderhoud aan wegen? Tilburgers hebben inspraak!

De vier thema's waarop burgers kunnen inspreken zijn 'Sociale Stijging', 'Vestigingsklimaat', 'Leefbaarheid' en 'Bestuur'.
Op het thema 'Sociale stijging' stelt de gemeente voor om €24,5 miljoen te bezuinigen. Hieronder vallen

 • arbeidsmarkt - verminderen gesubsidieerd werk - €12,4 mln,
 • armoedebeleid - stoppen collectieve ziektekosten-verzekering - €1,1 mln,
 • integratie - stoppen met inburgering - €3,7 mln,
 • onderwijs en jeugd - vermindering bijdrage aan MBO en minder leerlingenvervoer - €2,2 mln
 • zorg en welzijn - bezuinigingen op de WMO, zoals vervoer, hulp in de huishouding en woningaanpassingen - €5,1 mln

Op het thema 'Vestigingsklimaat' wil de gemeente €2,1 miljoen bezuinigen. Hierbij gaat het over:

 • Economie - invoering toerismebelasting - €0,3 mln
 • Cultuur - €1,0 mln
 • Stedelijke inrichting - €0,7 mln
 • Wonen - €0,1 mln

Op het thema 'Leefbaarheid stelt de gemeente voor om €8,2 miljoen te bezuinigen, daar valt onder:

 • Veiligheid - afschaffen van A-team en minder bijdrage aan de regio - €0,7mln
 • Openbare ruimte  - minder wegenonderhoud, minder schoonmaken, lager niveau 'groen' - €5,7 mln
 • Milieu - soberder milieubeleid, eigen bijdrage ophalen grof huisvuil - €1,6 mln
 • Sport - hogere tarieven en accommodaties ook gebruiken voor andere functies - €0,2 mln

Op het thema 'Bestuur' denkt de gemeente met de volgende maatregelen €14,9 miljoen te bezuinigingen:

 • Bestuur - minder wethouders en/of raadsleden - €1,3 mln
 • Belasting, tarieven en dienstverlening - Hogere OZB, hogere leges, sluiting stadswinkels en meer gebruik van internet - €6,4 mln
 • Organisatie - reorganisatie bij de gemeente - €7,2 mln

Daarbovenop moet er geschrapt worden in bouwplannen en zogenaamde 'grote projecten' om het tekort op de 'grondexploitatie' te verminderen. Het tekort is nu €85 miljoen en loopt per jaar met €5 miljoen op als je niks doet. Voor een deel komt dit, doordat er meer nieuwbouw is gepland dan nodig is om aan de vraag te voldoen. Mogelijkheden die de gemeente voorstelt zijn onder andere:

 • Stoppen met het ontwikkelen van de T-Dome op het van Gend & Loosterrein.
 • Minder sociale woningbouw
 • Hogere grondprijzen
 • Bezuiniging op het Grondbedrijf
 • Goedkopere uitvoering van sporthal in de Kruidenbuurt

"Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren," stelt wethouder Berend de Vries van 'Grondzaken'. "Dat kan onder meer door in bepaalde projecten minder sociale woningbouw op te nemen, te kiezen voor een lager inrichtingsniveau van het openbaar gebied en aanpassing van de grondprijzen".  Ook is besloten dat de ontwikkeling van een wielerbaan, T-dome, definitief van de baan is.