woensdag 24 juli 2024

2 gedachten over “Wethouder Joost Möller weerlegt suggesties over onfatsoenlijk handelen

 1. Collegebesluit (Gemeente Tilburg) over verkoopprocedure Nijverstraat

  Het college van B&W heeft op 20 december besloten goedkeuring te geven aan het
  afronden van de verkoopprocedure van het gemeentelijk pand Nijverstraat 42. Hiermee
  wordt de verkoop van het gebouw aan ontwikkelaar/belegger Luijsterburg mogelijk.

  De verkoop van de voormalige meisjesschool is afgelopen maanden onderwerp van gesprek geweest in onder andere de raadscommissie economie. Zowel dhr. Luijsterburg als Sligro/Emté hebben interesse in het pand.
  De plannen van Sligro zouden een bijdrage kunnen leveren aan het belang om bestaande winkelvoorzieningen op peil te houden en de leefbaarheid van het gebied te verhogen.
  Toch is het college van oordeel dat, na het alsnog instemmen met de gemeentelijke voorwaarden door de heer Luijsterburg, goedkeuring gegeven dient te worden aan het afronden van de verkoopprocedure.

 2. De gemeente en ik zijn op alle belangrijke punten tot overeenstemming gekomen op 14 juli. Ik citeer uit de mail van de gemeente aan mij: “Gemeente gaat akkoord onder de gebruikelijke voorwaarden en jouw voorwaarden” “Proficiat, ik weet zeker dat je hier een zeer goed aankoop hebt gedaan”

  De ontbindende voorwaarde de ik erin wilde hebben, was altijd al een ontbindende voorwaarde. En daar is de gemeente op 14 juli mee akkoord gegaan. Daar komen ze nu op terug. Zie hieronder mijn gestelde voorwaarde: citaat uit mail van 14 juli.

  “Ik, J.J.M. Luijsterburg, ga akkoord met de koopprijs van € 800.000,– op de het pand aan de Nijverstraat 42, 5041 AH te Tilburg, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  1.Verkrijging van financiering,
  2.Een periode van 3 maanden na ondertekening van het voorlopige koopcontract voor het verkrijgen van financiering,
  3.Transport 4 weken na verkrijgen van splitsingsvergunning en onherroepelijke bouwvergunning.

  Er is sowieso geen bericht van mij op 19 juli aan de gemeente verstuurd. In tegenstelling tot wat de Wethouder aangeeft dat er geen reacties zijn gekomen. Dan moet hij toch echt eerst nog eens zijn telefoon nakijken op gemiste oproepen want ik heb hem wel 10 proberen te bereiken en zijn post checken op de aangetekende brieven”en mailtjes die ik hem heb gestuurd.

  Ik heb in de commissie aangegeven dat ik het College van Tilburg zal dagvaarden, dit in tegenstelling tot wat de woordvoerders van D66 en de VVD bedoelen.

  Ook van belang lijkt me om te melden dat Möller kritiek kreeg van de PVT, TVP, Trots en SP. Die fracties vinden dat de gemeente steken heeft laten vallen.

  Met vriendelijke groet,

  J.J.M. Luijsterburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *