dinsdag 21 mei 2024

16 gedachten over “Biljartvereniging ‘De Noordhoek’ niet meer welkom bij In De Boomtak

 1. Dit gebeurt dus vaak voorbeelden genoeg in de Tilburgse samenleving. Iets wat burgers opzetten en koesteren vanuit passie wordt vanuit een nieuwe bestuursvorm dood geneoliberaliseerd onder de noemer institutionaliseren vanuit winstmaximalisatie.

  Voorbeelden: De Pollepel, La Poubelle, Huize Poels, T’Rooie Bietje, stichting Blut, Baanlozen centrum, Werkwaardig, hall of Fame, Paradox, Noorderlicht ect. Ect. Teveel om op tenoemen.

  Dus nu is de boomtak aan de beurt blijkbaar, worden burgerinitiatieven niet gekoesterd in tilburg.

 2. Bij deze een reactie op alle vragen die er gesteld worden op Facebook rondom de situatie van de biljartclub In De Boomtak.
  Het is nadrukkelijk niet zo dat door het bestuur de toegang aan de biljartclub is ontzegd!

  Het bestuur van Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak heeft tweemaal gesproken met de biljartclub.
  Zoals we met alle verenigingen of gebruikers van het buurthuis in gesprek gaan over een nieuw toekomstig huurcontract of overeenkomst.
  Nu het buurthuis eigendom is van de wijk ( Stichting Beheer en Exploitatie) moeten we er ook voor zorgen dat we het buurthuis financieel gezond houden. We moeten immers onze eigen broek ophouden. Dat wil zeggen dat we op de inkomsten en uitgaven letten.
  Maar bovenaan staat dat we willen dat het buurthuis een buurthuis van en voor de wijk blijft.
  Dus voor iedereen open en te gebruiken.

  In het gesprek met de biljartclub hebben we de volgende zaken besproken
  – de twee biljarts nemen een te prominente plek in in de ontmoetingsruimte (waardoor deze moeilijker te gebruiken en verhuurbaar is)
  – het huidige contract van de biljartclub kan niet worden verlengd, mede omdat er nu geen huur wordt betaald en alle inkomsten vanuit de klok e.d. aan de biljartclub toekomen
  – biljarten is een belangrijke activiteit binnen het buurthuis, die we graag willen behouden

  Het bestuur staat er zeker voor open om hierover constructief in gesprek te gaan, gericht op een oplossing die recht doet aan een buurthuis waar iedereen welkom is.

  Namens Stichting Beheer en Exploitatie In De Boomtak
  Het bestuur

 3. Beste mensen .
  Wat zou je er van denken dat als een nieuw bestuur aantreed , zij eerst eerst met de gebruikers (clubjes)(verenigingen) etc rond de tafel gaat zitten en hun grieven en goede argumenten en ideeén aanhoord . En zou een nieuw bestuur zich niet eerst voor moeten stellen aan de wijk en hun zienswijze te berde brengen zo dat de wijk er over hun denkwijze in discussie kan gaan. En zij dan op hun beurt het weer terug kunnen koppelen naar het bestuur . Een bestuur is er toch om de boel te (leiden) of (lijden) ! ? .Nee mensen dit is geen goed bestuur . En dient mijn inziens zo spoedig mogelijk te worden vervangen , met een goede voorzitter en de rest van het bestuur door wijkbewoners . Zo kan het acht niet verder .
  geschreven door een trouwe bezoeker van de Boomtak Wim Tuytelaers

 4. Al de vorige sprekers moeten maar op de mokerhei gaan zitten .
  Zij weten niets van de zaken die er spelen .
  Is het somns een norm van fatsoen om midden in een competitie waar 22 verenigingen aan deel nemen zomaar te zeggen biljarters er uit .
  Daar bij , onze vereniging is niet nadrukkelijk aanwezig en gedraagt zich op een normale manier . Wat denken bovengenoemde schrijvers wel niet dat ze zijn om zo te reageren . Ga eerst eens op info uit en praat dan . Bij deze kan ik U wel zeggen dat de Boomtak blijft voor de biljarters . Dan zal ik in de buurt eens een handtekening actie houden . Kijken wat er dan uit komt . Maar dit bestuur wil niet anders dan het ver commecialiseren . Dat de biljarters wat huur betalen waarom niet , maar wel normaal blijven doen . Trouwens als ik ergens een feestje houd hoef ik ook geen zaal huur te betalen . Daarbij komt nog dat het bargedeelte een openbare ruimte is . Daar kan men geen huur voor vragen , wel als er mensen extra voor ingezet moeten worden . Ik heb genoeg gezegt , maar hier is het laatste woord nog niet over gesproken . WIM.

 5. @joop moerkens:

  Het lijkt mij beter om deze zaken te laten waar zij horen: Tussen de beide besturen. Dit omdat het iets is tussen de beide besturen en omdat niet via de media zou moeten worden uitgevochten.

 6. @Advocaat van de Duivel
  Interessant. Kun je het één en ander wat nader uitwerken ajb? Vooral over de ‘aanvullingen’ en ‘onwaarheden’ zou ik graag meer willen weten. Alvast bedankt

 7. De lezer dient er natuurlijk wel rekening mee te houden dat de schrijfster van dit artikel een goede persoonlijke vriendschap heeft met in ieder geval één van de prominente leden van deze biljartclub, waardoor het hierboven gepubliceerde verhaal nogal gekleurd en vanuit een eenzijdig standpunt is geschreven, inclusief invullingen en onwaarheden…

 8. Het is gewoon zo dat het huidige bestuur nu met de rotzooi van het vorige slappe hap bestuur zit, die alleen maar iedereen te vriend wilden houden. En het bestuur van de biljartvereniging ook geen centimeter wil wijken stelletje eigenwijze mannen.

 9. Tijd dat de biljarters gewoon een marktconforme prijs gaan betalen en zich gaan gedragen zoals dat van gebruikers mag worden verwacht. Eigenen zich met hun verworven rechten inderdaad veel te veel toe IndeBoomtak. Wellicht met zijn allen naar een cafe of biljartcentrum.

 10. De Boomtak is van de wijk . Dus moet er een capabel buurt bestuur komen en dat kan echt goed lopen , zolang als er maar geen mensen inzitten die perse op de voorgrond willen treden of hun denkwijze door te drukken.

 11. @Oude Schoenen.
  De gemeente geeft geen subsidie meer aan de Noordhoek (niet veel althans), en is daarmee geen partij meer in dit verhaal. M.a.w.: het ligt nu niet aan een ‘nieuwe ambtelijke wind’, het ligt nu toch echt aan anderen. Je kunt de gemeente niet overal de schuld van geven.
  Verder: een stichtingsbestuur wordt nooit gekozen, dat is wettelijk zo geregeld. Stichtingsbestuurders, zeker van zoiets als een bescheiden buurthuis in Tilburg, zijn meestal goedwillende mensen die belangeloos hun tijd en inzet geven aan iets waar ze hart voor hebben. Een gekozen bestuur lijkt een mooiere vorm, maar in de praktijk geven vaak gekonkel, groepsbelangetjes en grootste-schreeuwer-wint de doorslag. Kan dus ook heel slecht uitpakken.

  @ Peter
  Als er nu een bom ligt onder het eigen beheer van In De Boomtak, dan is die gelegd door een conflict tussen een stichtingsbestuur en een biljartvereniging.
  Contour De Twern heeft schat ik in wel wat beters te doen dan allerlei machinaties op touw te zetten. Contour De Twern is bureaucratisch, kost inderdaad veel geld, maar is ook stabiel en professioneel. Het is maar zeer de vraag of de zelfbeherende partijen rond In De Boomtak dat kunnen zeggen. Het kan inderdaad mis gaan, en dan ligt het aan het gedoe van de mensen rond het buurthuis zelf. Niet aan Contour De Twern, of wie dan ook.

 12. Vreemd verhaal, met de nodige tegenstrijdigheden. Het is toch vreemd dat eigendoms- en gebruiksrechten van goederen, in dit geval biljarttafels, kennelijk zo slecht worden vastgelegd. Een recept voor gedonder.
  Het is overigens zeer wel mogelijk dat het Stichtingsbestuur een punt heeft: van biljarters in Tilburgse buurthuizen hoor je wel vaker dat ze zodanig vervelend aanwezig zijn, dat andere gebruikers afhaken. Dat een bestuur dan de stap zet om afscheid te nemen van de dominante biljarters, is dan zeker niet onvoorstelbaar. Het valt te hopen dat hierover is nagedacht.
  Toch typisch dat rond een klein buurthuis in een middelgrote stad in een klein land, zoveel partijen zitten die er allemaal iets mee te maken menen te hebben.
  En hoeveel mensen in de Noordhoek maken nu eigenlijk gebruik van het buurthuis?

 13. Ik snap niet wat er opeens gebeurt. Sinds het veelbelovende pionierend wijkcentrum in eigenbeheer, eigendom is van de wijkbewoners blijkt er opeens een nieuwe ambtelijke wind te waaien. Nieuw niet gekozen bestuurders die de dient uit maken. Volgens mij staat dit verhaal dan ook niet op zichzelf en zijn er meerdere clubjes gebruikers en vrijwilligers die ze de nek om dreigen te draaien. Een tip aan deze nieuwe bestuurders kijk ook waar je vandaan komt en niet alleen waar je naartoe wil, gooi geen oude schoenen weg als je nog geen nieuwe hebt gevonden heeft Mijn vader me ooit geleerd.

 14. Dit is vast het resultaat van de samenwerking met ContourdeTwern, zulke acties zijn daar niet vreemd. Overigens zo’n burgerinitiatief als de In de Boomtak is hun natuurlijk een doorn in het oog. Het zou kunnen laten zien dat wijkbewoners het zelf zouden kunnen zonder hulp van een overkoepelende organisatie als ContourdeTwern. Dit zou enorm veel banen kunnen kosten en een enorme subsidiebezuiniging opleveren naar de gemeente. Dus hier moet wel een stokje voor gestoken worden en laten zien dat wijkbewoners er helemaal niet zelf uit kunnen komen. Vermoed dan ook dat een eerste bom onder een wijkcentrum in eigen beheer “In de Boomtak” inmiddels is gelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *