Spring naar inhoud

Corona in Tilburg: feiten, cijfers en impact

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten
Waarschuwingsborden op het Willemsplein Foto: John Geerts

Wellicht is het nog amper voor te stellen, maar het is op het moment van schrijven pas enkele maanden geleden dat in China voor het eerst een besmetting met het coronavirus Covid19 werd ontdekt. Een gebeurtenis ver weg waar menigeen amper aandacht aan schonk. Maar inmiddels leven we ook in Tilburg al dik een half jaar met Covid19 en is het alledaagse leven voor veel mensen flink op de kop gezet.

Het is daarom dat de gemeenteraad van Tilburg in april 2020 de opdracht gaf aan het college van Burgemeester en Wethouders om goed te volgen en te meten wat de gevolgen zijn voor Tilburg als stad en de Tilburgers. Niet alleen feiten en cijfers, maar ook de maatschappelijke impact en in de ervaring en beleving van burgers en ondernemers.

Afstand bewaren op de markt. - Foto: John Geerts

Op maandag 7 september 2020 heeft het College dan ook de 'Tweede Monitor Tilburg onder Corona' uitgegeven. Het is een actualisatie van de eerste monitor die in juni uitkwam en geeft inzicht in de belangrijkste gevolgen van Corona Tilburg en de maatschappelijke en financiële impact daarvan. Maar ook is te lezen welke mogelijkheden er zijn om iets te doen. Bovendien wordt er informatie gegeven over de door Rijk, provincie en gemeente Tilburg genomen maatregelen. Voor deze
tweede monitor is een tweede peiling gedaan bij het burgerpanel en bij inwoners. Een samenvatting daarvan is opgenomen in het dashboard.

De Tweede Monitor is hier te downloaden of te bekijken. En er is ook een handleiding bij.

Pagina 27 van de Monitor Tilburg onder Corona.

Besmet, ziek, overleden

Foto: John Geerts

In dit overzicht zijn cijfers opgenomen tot en met 16 augustus 2020. Tot op dat moment waren 958 personen uit de gemeente Tilburg positief op Corona getest en zijn 251 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Er zijn 163 Tilburgers overleden waarbij bekend is dat Covid19 (Corona) de oorzaak is. Deze cijfers komen van het RIVM. Het totaal aantal overledenen in deze Coronaperiode ligt 36% hoger in vergelijking met het gemiddelde van vorige jaren, toen Covid19 nog niet bestond. De afgelopen 10 weken is één besmette inwoner overleden.

Meer vrijwilligerswerk

Foto: Paula Anguita

Uit de enquêtes blijkt dat het aantal Tilburgers dat vrijwilligerswerk doet, is gestegen met 2%. En het aantal mensen dat mantelzorg verricht is gestegen met 4%.

Tegelijkertijd geeft 50% van alle Tilburgers aan dat het gevoel van eenzaamheid is toegenomen sinds de coronacrisis. En zelfs 65% maakt zich zorgen over de eigen gezondheid, of die van een gezinslid. En 85% geeft aan gezonder te leven, terwijl ook bijna de helft van de Tilburgers zegt minder te sporten, of minder naar buiten te gaan om te bewegen (25%).

Armoede

Het aantal huishoudens dat zich heeft gemeld bij de voedselbank is gestegen. In vergelijking met juli 2019 is er een toename van 32% in huishoudens (van 411 naar 545), waarvan een toename van 60% (van 83 naar 133) bij gezinnen. De aanspraak op de schuldhulpverlening is nog niet merkbaar gestegen. De verwachting, maar ook grote zorg is, dat dit verder en sterker gaat stijgen als de rijksregelingen aflopen en de economische impact steeds duidelijker wordt. Voor wat betreft de Bijzonder Bijstand is in juli een stijging geweest van 13% ten opzichte van juni.

Positief

Foto: John Geerts

Gelukkig zijn er soms ook positieve ontwikkelingen. Zo is het aantal verkeersongevallen met 23% afgenomen ten opzichte van het gemiddelde van voorgaande jaren.
En vergeleken met de eerste enquête in april 2020 zeiden veel Tilburgers in juli dat ze zich dan wel iets eenzamer voelen, maar tegelijkertijd zijn veel mensen nu tevredener over hun eigen leven dan in de periode vóór Covid19.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.