Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Riet van de Camp uit Tilburg heeft op zaterdag 20 november een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Esmah Lahlah reikte de onderscheiding uit. Riet van de Camp kreeg deze onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor Stichting Leergeld. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de zilveren jubileumviering van de stichting in Theater de Flint in Amersfoort.

Eerst Tilburg
Riet van de Camp is sinds 1998 als coördinator werkzaam bij Stichting Leergeld Tilburg. Jaarlijks verstrekt deze stichting circa 10.000 financiële bijdragen, aan ongeveer 3.300 kinderen en jongeren in Tilburg. Alle kinderen en jongeren die daarvoor, gezien het inkomen van hun ouders of verzorgers, in aanmerking komen, kunnen bij deze stichting terecht voor een bijdrage voor onderwijs, sport en cultuur.

Stichting Leergeld Tilburg is voor de gemeente Tilburg één van de belangrijkste loketten voor ondersteuning van kinderen en jongeren. De stichting verricht alle werkzaamheden, van aanvraag en begeleiding tot uitbetaling. Onder leiding van Riet van de Camp is het aantal aanvragen in de loop van de jaren aanzienlijk gestegen. Zij heeft Leergeld tot een begrip gemaakt in Tilburg.

Daarna heel Nederland
Op landelijk niveau heeft Riet van de Camp voor de Vereniging Stichtingen Leergeld Nederland gedurende 12 jaar pionierswerk verricht op het gebied van netwerkontwikkeling, de oprichting van 65 lokale stichtingen Leergeld en de ontwikkeling en uitvoering van training- en begeleidingsprogramma’s. Als concept-manager realiseerde Riet van de Camp een landelijk netwerk door het vinden en samenbrengen van vrijwilligers uit verschillende sectoren. Daarnaast adviseerde zij bij de opstart van 65 nieuwe lokale stichtingen Leergeld in het hele land.

Op dit moment telt de Stichting Leergeld 112 lokale stichtingen in 74% van alle gemeenten. Leergeld ondersteunde in 2020 ruim 131.000 kinderen die in armoede opgroeien. Het huidige succes van de Vereniging stichtingen Leergeld Nederland is dus voor een belangrijk deel te danken aan het pionierswerk van mevrouw Riet van de Camp.

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

Op 24 april 2020 kregen in Tilburg XX mensen een Lintje, een onderscheiding namens de Koning toegekend. Maar helaas konden deze toen niet worden uitgereikt vanwege de coronamaatregelen.

Zie ook: Lintjesregen 2020 in Tilburg - 24 april 2020.

Vrijdag 3 juli 2020 vindt daarom de uitgestelde uitreiking plaats van de Koninklijke onderscheidingen die zijn toegekend tijdens de Lintjesregen op 24 april 2020. De uitreiking vindt plaats in de Concertzaal en wordt verdeeld over twee bijeenkomsten; van 9:00 uur tot 11:00 uur en van 12:00 tot 14:00 uur.

De uitreikingen zullen ook te volgen zijn via de livestream op Vimeo.
Link: vimeo.com/event/.

De gemiddelde leestijd bedraagt: 13 minuten

Dit jaar ontvangen 31 mensen in Tilburg een koninklijke onderscheiding, waarvan één inwoner van Poppel, België. Door de maatregelen rondom het Coronavirus vindt de Lintjesregen dit jaar plaats op aangepaste wijze. De decorandi zijn op vrijdag 24 april 2020 in de ochtend persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht en gefeliciteerd door het college van burgemeester en wethouders.

Later in het jaar komt er alsnog een moment waarop de uitreikingen plaatsvinden. Wanneer dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van het verloop van de Coronacrisis. Vijfentwintig personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en zes personen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder de decorandi zijn drieëntwintig mannen en acht vrouwen. ...lees verder "Lintjesregen 2020 in Tilburg"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Marius de Jong uit Tilburg heeft op vrijdag 8 november 2019 een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Theo Weterings, tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de Rechtswinkel Tilburg. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij kreeg deze onderscheiding onder andere vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de Rechtswinkel Tilburg. ...lees verder "Marius de Jong benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Harry Kiwitz uit Tilburg heeft op woensdag 21 juni 2017 een koninklijke onderscheiding ontvangen en daarmee is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Locoburgemeester Hans Kokke reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Regionale Voedselbanken Brabant en Zeeland.

Harry Kiwitz heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn vele vrijwilligerswerk. Hij heeft zich op meerdere fronten ingezet voor kwetsbare groepen in de samenleving, die veelal leven in armoede. ...lees verder "Koninklijke onderscheiding voor Harry Kiwitz"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

De jaarlijkse Lintjesregen - waarbij mensen die zich inzetten voor de samenleving een Koninklijke onderscheiding krijgen - vindt plaats op 26 april, een dag voor Koningsdag.

Iedereen kan een ander voorstellen voor deze blijk van waardering. Voor de Lintjesregen van 26 april 2018 moet een verzoek al op 1 juli 2017 binnen zijn bij de burgemeester.

13 Tilburgers werden gehuldigd in de Lintjesregen van 2017. In 2016 waren dit 18 Tilburgers en in 2015 kregen .. Tilburgers een Koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen. ...lees verder "Wie verdient er een lintje?"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 6 minuten

Op woensdag 26 april 2017 hebben 13 Tilburgers een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Tien Tilburgers zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en drie Tilburgers zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Alle onderscheidingen werden uitgereikt in de raadszaal van het Stadhuis. ...lees verder "13 Tilburgers gehuldigd in Lintjesregen 2017"