Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Foto via Raadtilburg.nl

Vier maanden voor het einde van de huidige termijn van de gemeenteraad is er een opmerkelijke, politieke transfer gemeld. Hans van de Ven - tot op heden raadslid namens het CDA – stapt over naar Lokaal Tilburg en neemt hierbij zijn raadszetel mee. Dit heeft tot gevolg dat Lokaal Tilburg, dat nu één zetel heeft, vanaf nu met twee zetels vertegenwoordigd is.

Het CDA verliest hiermee een zetel en gaat van drie zetels naar twee. Raadszetels behoren volgens de wet altijd toe aan de persoon en niet aan een partij. Daarom kan van 'zetelroof' geen sprake zijn, zoals vaak wordt gesteld. ...lees verder "Raadslid Hans van de Ven van CDA naar Lokaal Tilburg"

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 5 minuten

Gastbijdrage van Hans Rube, journalist en burgerraadslid voor PvdA Tilburg.

Wijkevoort. - Foto: John Geerts.

Twee wethouders die lid zijn van GroenLinks en twee met een D66-achtergrond: je zou denken dat Tilburg een college heeft waarbij in meerderheid volop aandacht is voor een gezonde groene toekomst van de stad en die van de huidige en toekomstige inwoners.

Vergissen is menselijk, dat blijkt wel als we op maandag 15 november de coalitie in de gemeenteraad horen spreken over het bestemmingsplan Wijkevoort in Tilburg zuidwest.

Dat GroenLinks, D66, CDA en VVD dit groene cultuurlandschap zouden gaan verkwanselen was natuurlijk door de vier partijen onderling al veel langer geleden besloten. De vraag was alleen nog hoe ze hun historische dwaling aan de Tilburgers zouden willen verkopen. In de afgelopen jaren kwam reeds een reeks argumenten voorbij. Steeds met een iets aangepaste kijk op hun eigen werkelijkheid van nut en noodzaak. ...lees verder "Vergissen"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Frans van Aarle (links), Lokaal Tilburg en Linda Oerlemans van ONS Tilburg

Twee lokale Tilburgse politieke partijen, ONS Tilburg en Lokaal Tilburg, zijn aan het onderzoeken op welke manier zij veel meer en beter samen kunnen werken. Het doel is om samen één grote, sterke, lokale partij te vormen met een brede basis in de Tilburgse samenleving.

Linda Oerlemans is fractievoorzitter en partijleider van ONS Tilburg en Frans van Aarle is fractievoorzitter en partijleider van Lokaal Tilburg. De partijen hebben gezamenlijk op dit moment twee raadszetels, vier burgerraadsleden en twaalf steunfractieleden. ...lees verder "ONS Tilburg en Lokaal Tilburg zoeken de verbinding"

4

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Op maandag 26 oktober 2020 hebben de coalitiepartijen in de Tilburgse gemeenteraad - VVD, D66, CDA en GroenLinks - besloten om een referendum - dat aangevraagd was door bijna 1900 burgers - over Wijkevoort tegen te houden, op basis van regeltechnische argumenten. In het kort gezegd: burgers hadden al na 5 februari 2018, toen de gemeenteraad voor het 'Masterplan Wijkevoort' had gestemd, een referendum moeten aanvragen. In het debat werd her tegenin gebracht dat burgers destijds onvoldoende waren geïnformeerd over de plannen. ...lees verder "Uitslag enquête over Wijkevoort: 14% van respondenten kreeg info van gemeente"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut
Foto: Paula Anguita

Op 26 oktober 2020 heeft het coalitie smaldeel van de Tilburgse gemeenteraad een verzoek om een referendum te houden over Wijkevoort tegengehouden. De vraag naar een referendum van 1898 Tilburgers, waaronder heel veel bewoners van de Reeshof, is daarmee opzij gezet.

Eén van de belangrijkste argumenten van de coalitiepartijen (D66, VVD, CDA en GroenLinks) was, dat het verzoek voor een referendum te laat kwam, omdat dit volgens deze partijen ingediend had moeten worden in februari 2018 bij het vaststellen van het Masterplan Wijkevoort. ...lees verder "Enquête over bekendheid van Wijkevoort in 2018"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Tassenwinkel in de Molenstraat - Foto: John Geerts

"Koop Lokaal voor een leefbare wijk, dorp en binnenstad."

Met deze leus heeft de fractie Lokaal Tilburg aan het college gevraagd om lokale winkeliers te steunen. De partij van Frans van Aarle schuift daarbij de voorbeelden uit Frankrijk en België naar voren, waar de overheid juist de consumenten oproept om de kerstinkopen vooral bij lokale winkeliers te doen. Dit gebeurt onder andere in Parijs, Brugge en Gent. Volgens de bestuurders bij onze zuiderburen is dat beter voor de lokale economie en werkgelegenheid.

De oproep aan de bevolking luidt om aankopen niet via internetwinkels te doen, maar in de eigen stad, omdat dat tevens minder belastend is voor het milieu en omdat buitenlandse webshops zoals Alibaba.com geen btw betalen. ...lees verder "Lokaal Tilburg in de bres voor lokale winkeliers"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
2 panden in de Willem II straat waar Zara haar magazijn heeft. Mugs en Muffins zat jarenlang in het rechtse pand. Foto: John Geerts

De fracties van Lokaal Tilburg, PvdA en CDA namens Frans van Aarle, Hans Rube en Bea Mieris en Ton Gimbrère hebben extra vragen gesteld aan het college van Tilburg over de Willem II straat.

Ze stellen in hun vragenbrief: "Al vanaf begin 2017 zijn de blinde gevels van ZARA in de Willem II straat voor iedereen een doorn in het oog. De dode wand was ook weer aanleiding voor felle discussies tijdens de bijeenkomst over de nieuwe Detailhandelsvisie waarbij ondernemers uit de binnenstad hun beklag deden over de in hun ogen lakse opstelling van de gemeente. Reden voor bovenstaande partijen hierover vragen te stellen" ...lees verder "Vragen dode wand Zara Willem II straat"