Spring naar inhoud

6

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Klik op de poster om een hele grote versie te downloaden op pdf. Rechtsklik op de afbeelding en kies 'Afbeelding opslaan' om deze kleinere versie te downloaden die op internet en in sociale media gebruikt kan worden. Of haal de gedrukte versie van de poster uit het Stadsnieuws. De actievoerders zien graag, dat zoveel mogelijk Tilburgers deze poster achter hun raam hangen, zodat zichtbaar wordt hoeveel mensen graag willen dat Wijkevoort groen blijft.

"Stop de verdozing! Laat Wijkevoort Groen! Geen XXL bedrijventerrein! Maar
een groene omgeving! Hang deze poster voor uw raam!"

Met deze oproep starten politieke partijen PvdA, SP, 50Plus en ONS Tilburg een campagne tegen het plan van het Tilburgse college om een XXL bedrijventerrein in het groene gebied Wijkevoort aan de Zuid-West kant van Tilburg aan te leggen. Een grote poster in Stadsnieuws Tilburg van 17 juni vergezelt deze campagne.

Dit samenwerkingsverband van de Tilburgse raadsfracties ondersteunt de bewoners van het buitengebied en de actiegroep Reeshof aan Zet, die al lange tijd actie voeren tegen dit plan. De bewoners stuurden hierbij een videoboodschap voor alle Tilburgers en de Tilburgse politiek.

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) wil vanaf donderdag 18 juni 2020 de geesten rijp maken voor de industriële ontwikkeling van Wijkevoort. Vanaf die dag wordt op internet de omgevingsdialoog gestart. Belangstellenden mogen vanaf die dag opmerkingen plaatsen, die het college mogelijk gaat verwerken in het bestemmingsplan voor het ontwikkelen en de aanleg van het XXL-industrieterrein.

De partijen die hun krachten nu bundelen vinden dat de coalitie van GroenLinks, D66, VVD en CDA een verkeerde keuze maakt als de gemeente Wijkevoort als industrie- en logistiek gebied inricht en daarvoor kostbaar spaarzaam groen gaat opofferen.

Foto: Paula Anguita

"De opgave waarvoor wij als samenleving de komende jaren staan is reductie van schadelijke emissie", zeggen de tegenstanders gezamenlijk. "Door XXL-industrieterrein Wijkevoort zullen, als de coalitieplannen doorgaan, er in Tilburg minstens 15.000 transportbewegingen per dag bijkomen. Aanleg van een XXL-industrieterrein betekent geen reductie, maar een uitbreiding van de stikstofemissie in de regio Midden-Brabant, waar de luchtkwaliteit nu
al als bijzonder slecht bekend staat. De aanleg van alweer een dozenpark is daarom een onverstandig besluit en is tevens regelrecht in tegenspraak met
het eigen coalitieakkoord van GroenLinks, D66, VVD en CDA waarin gesteld wordt dat Tilburg een gezonde en leefbare groene stad moet worden."

PVDA, SP, 50PLUS, ONS Tilburg, de bewoners van het buitengebied en de actiegroep Reeshof aan Zet roepen in hun campagne alle inwoners van de regio Tilburg op de coalitie duidelijk te maken dat die partijen moeten stoppen met de verdere ontwikkeling van plannen om in Wijkevoort dozen te plaatsen.

Foto: John Geerts

"Tilburg moet streven naar inbreiding op bestaande industrieterreinen", meent het samenwerkingsverband. "De coronacrisis heeft laten zien dat het economisch model van lange aanvoerroutes, grote dozen en hoge winsten voorbij is. We moeten daarom geen rode loper uitrollen voor bedrijven die niets met Tilburg hebben. Het verhaal dat dit industrieterrein juist goed is voor de werkgelegenheid en de economie in de stad, snijdt geen hout. In logistieke dozen wordt nauwelijks extra werkgelegenheid van goede kwaliteit geschapen. Het worden opnieuw grote distributiedozen, waarin niets wordt geproduceerd en waar je als stad of regio weinig aan hebt", aldus de samenwerkende tegenstanders aan het begin van hun campagne tegen de verdozing van Wijkevoort.

5

De gemiddelde leestijd bedraagt: 8 minuten
Foto: John Geerts

In heel Brabant - maar zeker ook rond Tilburg - zijn de laatste tien jaar veel bedrijventerreinen ontwikkeld met grote tot supergrote distributiecentra. Bedrijven die soms de oppervlakte hebben van een hele woonwijk. En met de groei van deze bedrijventerreinen en 'dozen', groeit ook het verzet.

Inmiddels hebben acht Brabantse bewoners- en belangengroepen de handen ineen geslagen om samen op te trekken tegen de verdere verdozing van het landschap. Dit zijn: Reeshof aan Zet voor Wijkevoort Tilburg, Comité buitengebied Zuid-West Tilburg, Stichting de Nieuwe Warande Tilburg, Kwaliteit Buitengebied Tilburg, Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk, CampusA58 Roosendaal: Bewonerscomité CA58.nl, Bedrijventerrein Oisterwijk: Omwonenden bolakker Oisterwijk en Stichting Eerlijk over Heesch. ...lees verder "Groeiend verzet tegen Wijkevoort: “Bij twijfel niet oversteken”"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Foto: John Geerts

Sinds het voornemen van de gemeente bekend werd om van Wijkevoort een industriegebied te maken, groeit in de Reeshof het verzet tegen dit plan. De petitie die twee weken geleden gestart is heeft ondanks het feit dat het zomervakantie is en veel mensen weg zijn, toch al ruim 1100 handtekeningen opgehaald.

De actiegroep wil niet dat er grote distributiecentra en industrie gebouwd gaan worden pal ten zuiden van de Reeshof, ten koste van waardevol agrarisch landschap en historisch erfgoed. De actiegroep vreest dat dit overlast zal geven van geluid, stank, licht, verkeer, fijnstof en stikstof voor mensen, planten, dieren en het milieu. De uilen, vleermuizen, reeën, en weidevogels die in Wijkevoort leven zullen hun leefgebied kwijtraken. ...lees verder "Reeshof in verzet tegen Wijkevoort"

3

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Gastbijdrage van de  actiegroep 'Reeshof aan zet'

Op 28 januari 2019 hebben we aan de gemeente-raad en college laten weten dat we als inwoners van stadsdeel Reeshof (45.000 bewoners) meer dan bezorgd zijn over de voorgenomen gebiedsontwikkeling Wijkevoort. GEEN ENKELE REACTIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR. Wij voelen ons niet serieus genomen. Vandaar deze Gastbijdrage.

De actiegroep “Reeshof aan Zet” wil een gebiedseigene, groene en recreatieve invulling van het plangebied Wijkevoort en omgeving, grenzend aan de Reeshof, Tilburg. ...lees verder "Reeshofbewoners willen groen-recreatieve invulling van plangebied Wijkevoort"