Spring naar inhoud

Burgers en politieke partijen in Tilburg in protest tegen bedrijventerrein Wijkevoort

Klik op de poster om een hele grote versie te downloaden op pdf. Rechtsklik op de afbeelding en kies 'Afbeelding opslaan' om deze kleinere versie te downloaden die op internet en in sociale media gebruikt kan worden. Of haal de gedrukte versie van de poster uit het Stadsnieuws. De actievoerders zien graag, dat zoveel mogelijk Tilburgers deze poster achter hun raam hangen, zodat zichtbaar wordt hoeveel mensen graag willen dat Wijkevoort groen blijft.

"Stop de verdozing! Laat Wijkevoort Groen! Geen XXL bedrijventerrein! Maar
een groene omgeving! Hang deze poster voor uw raam!"

Met deze oproep starten politieke partijen PvdA, SP, 50Plus en ONS Tilburg een campagne tegen het plan van het Tilburgse college om een XXL bedrijventerrein in het groene gebied Wijkevoort aan de Zuid-West kant van Tilburg aan te leggen. Een grote poster in Stadsnieuws Tilburg van 17 juni vergezelt deze campagne.

Dit samenwerkingsverband van de Tilburgse raadsfracties ondersteunt de bewoners van het buitengebied en de actiegroep Reeshof aan Zet, die al lange tijd actie voeren tegen dit plan. De bewoners stuurden hierbij een videoboodschap voor alle Tilburgers en de Tilburgse politiek.

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) wil vanaf donderdag 18 juni 2020 de geesten rijp maken voor de industriële ontwikkeling van Wijkevoort. Vanaf die dag wordt op internet de omgevingsdialoog gestart. Belangstellenden mogen vanaf die dag opmerkingen plaatsen, die het college mogelijk gaat verwerken in het bestemmingsplan voor het ontwikkelen en de aanleg van het XXL-industrieterrein.

De partijen die hun krachten nu bundelen vinden dat de coalitie van GroenLinks, D66, VVD en CDA een verkeerde keuze maakt als de gemeente Wijkevoort als industrie- en logistiek gebied inricht en daarvoor kostbaar spaarzaam groen gaat opofferen.

Foto: Paula Anguita

"De opgave waarvoor wij als samenleving de komende jaren staan is reductie van schadelijke emissie", zeggen de tegenstanders gezamenlijk. "Door XXL-industrieterrein Wijkevoort zullen, als de coalitieplannen doorgaan, er in Tilburg minstens 15.000 transportbewegingen per dag bijkomen. Aanleg van een XXL-industrieterrein betekent geen reductie, maar een uitbreiding van de stikstofemissie in de regio Midden-Brabant, waar de luchtkwaliteit nu
al als bijzonder slecht bekend staat. De aanleg van alweer een dozenpark is daarom een onverstandig besluit en is tevens regelrecht in tegenspraak met
het eigen coalitieakkoord van GroenLinks, D66, VVD en CDA waarin gesteld wordt dat Tilburg een gezonde en leefbare groene stad moet worden."

PVDA, SP, 50PLUS, ONS Tilburg, de bewoners van het buitengebied en de actiegroep Reeshof aan Zet roepen in hun campagne alle inwoners van de regio Tilburg op de coalitie duidelijk te maken dat die partijen moeten stoppen met de verdere ontwikkeling van plannen om in Wijkevoort dozen te plaatsen.

Foto: John Geerts

"Tilburg moet streven naar inbreiding op bestaande industrieterreinen", meent het samenwerkingsverband. "De coronacrisis heeft laten zien dat het economisch model van lange aanvoerroutes, grote dozen en hoge winsten voorbij is. We moeten daarom geen rode loper uitrollen voor bedrijven die niets met Tilburg hebben. Het verhaal dat dit industrieterrein juist goed is voor de werkgelegenheid en de economie in de stad, snijdt geen hout. In logistieke dozen wordt nauwelijks extra werkgelegenheid van goede kwaliteit geschapen. Het worden opnieuw grote distributiedozen, waarin niets wordt geproduceerd en waar je als stad of regio weinig aan hebt", aldus de samenwerkende tegenstanders aan het begin van hun campagne tegen de verdozing van Wijkevoort.

6 gedachten over “Burgers en politieke partijen in Tilburg in protest tegen bedrijventerrein Wijkevoort

 1. Helene

  Reactie nav de omgevingsdialoog (?) 2e sessie.

  Sorry, maar die ambtenaren geven bij elke vraag aan dat ze het nog niet weten, dat het afhangt van verdere besluiten, van medewerking van bedrijven, van nadere berekeningen, van interesse bedrijven, en dat de milieu-effecten wel toenemen en de natuur wordt aangetast, maar dat het "binnen wettelijke normen blijft"!

  Corona bleef ook niet binnen wettelijke normen, de inzet van de maatschappij bleef niet binnen wettelijke normen, en we hebben hier een bestuur en een ambtelijk apparaat dat gewoonweg als makke lammeren ons naar de rand van de afgrond leiden?

  "Niet zo dramatisch? Ah wel, wat hebben we al gehad, vogelgriep, Q koorts, varkenspest, gekke koeienziekte, vervuiling in het grondwater, doorslaan nitraat en fosfaat, kappotte bodem, snel stijgende temperaturen, nog nooit zoveel droogte als de laatste jaren, 60% reductie van insecten in 15 jaar, nederland slechte jongetje in de klas in de EU op vlak van biodiversiteit, en daarna corona, daar ontstaan en het meest heftig waar de cocktail van omgevingsinvloeden klaarblijkelijk het groot is: Tilburg en omgeving.

  Als we dit niet tegenhouden als maatschappij, ook voor onze familie en eventuele kinderen, dan moeten we ons voor de rest van ons leven stil gaan houden over bezorgdheid over klimaat en natuur, inclusief de amazone. Want dan zijn we niet meer geloofwaardig.

  Conclusie van eerste dialoog sessie: Er is geen nut en noodzaak

  Conclusie van deze sessie: er is veel ongerustheid over aantasting van onze gezondheid en de natuur. En de gezondheidsorganisatie GGD is nog niet eens betrokken geweest ..

  Daarnaast: de bedrijven waren niet aanwezig in deze sessie, de wethouder ook niet. Wat zegt dat over hun aandacht voor de milieu-effecten? Kijk niet wat mensen (en bedrijven en wethouders) zeggen, kijk wat ze doen.
  Fijne dag

  Leo Peters, RaZ

 2. Rob Wolters

  Het industrieplan zal 80 ha landelijk gebied platschuiven, daarbij natuur en recreatiemogelijkheden vernietigend, en creëert nauwelijks werkgelegenheid voor Tilburg en omgeving. Behalve voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa. De aanleg van Wijkevoort zal leiden tot 5,5 miljoen extra verkeersbewegingen per jaar. Tilburg en omgeving krijgt daardoor een nóg slechtere luchtkwaliteit. Tilburg – Waalwijk is al één van de meest vervuilde gebieden van Nederland. Ons immuniteitssysteem is daardoor aangetast. Niet vreemd dus dat corona in deze regio begon en erg heftig was. Daarnaast kwam Tilburg in het nieuws als de heetste stad van West-Europa. Hitte-eilanden kunnen ook dodelijk zijn voor kwetsbare mensen. Wijkevoort maakt de omgeving minstens 2C warmer. Tijd om deze en andere ongezonde praktijken te beëindigen.

 3. Jim Kollen

  Correctie op eerdere reactie:

  In onderstaande zin uit de eerdere reactie staat tussen haakjes 'voorstanders' maar dit moet natuurlijk 'tegenstanders' zijn: 'Dan is er nog een argument (van de voorstanders) dat met nogal wat symboliek is omgeven'.

 4. Jim Kollen

  Dit is nou precies zo'n dossier waar je je kan afvragen hoe zuiver de argumenten zijn. Van zowel de voor- als tegenstanders.

  Om te beginnen de voorstanders. Zij spreken over een duurzaam, ecologisch bedrijvenpark dat mooi zal worden ingepast in het 'groen' en voor de broodnodige werkgelegenheid gaat zorgen. Mooie woorden maar helaas vallen deze beloften in de praktijk nogal eens tegen. En dat is eerder regel dan uitzondering. Concessies aan het 'groen' worden uiteindelijk toch gedaan waardoor je gewoon komt te zitten met ordinaire logistieke dozen die dagelijks worden omgeven door vele diesel slurpende voertuigen, en de werkgelegenheid laat zowel kwantitatief als kwalitatief te wensen over. Met andere woorden: zoveel banen worden er niet gecreëerd en het type banen is weinig aantrekkelijk en divers. Daar komt bij dat zodra er automatisering plaatsvindt de banen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen.

  Dan de tegenstanders. Tja, in eerste instantie heeft deze groep natuurlijk enorm veel boter op het hoofd. Die logistieke centra staan namelijk niet alleen in Tilburg maar schieten, door ons consumptie gedrag, overal uit de grond. Het is erg aannemelijk dat ook de tegenstanders bijdragen, of hebben bijgedragen, aan deze ontwikkelingen. Het zou dus wel zo fair zijn dat als je hier geen grijze dozen in het landschap wil zien je dat ook ergens anders niet wil en je dus je eigen consumptie, middels enige introspectie, aanpast zodat jij alvast niet meer bijdraagt aan de komst van nog meer logistieke dozen. Als het je alleen maar om deze locatie te doen is kunnen we dit argument gewoon categoriseren als een typische NIMBY argument (Not In My Backyard).
  Dan is er nog een argument (van de voorstanders) dat met nogal wat symboliek is omgeven: de natuurlijke waarde van het gebied. Ik begrijp dat je emotioneel gehecht kan zijn aan een gebied en dat je daarom liever niet ziet dat er grote veranderingen plaatsvinden. Nou wordt er nogal eens geschermd met termen als biodiversiteit, natuur en groen, en dat zijn ook heel waardevolle aspecten. Echter, dit gebied heeft een agrarisch karakter en, ik neem aan dat deze wetenschap inmiddels ook bij het grote publiek is geland, de agrarische sector is alles behalve 'groen' en draagt constructief nul bij aan de natuurlijke waarde van een gebied. In de meeste gevallen verslechtert het leefklimaat van een gebied. Je zou hooguit kunnen ageren tegen het verlies van open - of cultuurlandschap maar het boerenland is minstens zo 'grijs' (en doods) als die grijze logistieke dozen.

  Food for thought I'd say....

 5. Hans Rube

  volgens mij is zeker nu, in een tijd dat iedereen bevreesd is voor de klimaatverandering en de wankele toekomst van onze kinderen een gezonde groene omgeving vele malen belangrijker dan de bouw van een stel pakhuizen en het daaraan gekoppelde economisch voordeel voor enkele grootverdieners.

 6. Ton Melis

  Volgens mij is zeker nu, werkgelegenheid en economisch voordeel, vele malen belangrijker dan het gezeur van een stel wijkbewoners...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *