zondag 21 juli 2024

6 gedachten over “Burgers en politieke partijen in Tilburg in protest tegen bedrijventerrein Wijkevoort

 1. Reactie nav de omgevingsdialoog (?) 2e sessie.

  Sorry, maar die ambtenaren geven bij elke vraag aan dat ze het nog niet weten, dat het afhangt van verdere besluiten, van medewerking van bedrijven, van nadere berekeningen, van interesse bedrijven, en dat de milieu-effecten wel toenemen en de natuur wordt aangetast, maar dat het “binnen wettelijke normen blijft”!

  Corona bleef ook niet binnen wettelijke normen, de inzet van de maatschappij bleef niet binnen wettelijke normen, en we hebben hier een bestuur en een ambtelijk apparaat dat gewoonweg als makke lammeren ons naar de rand van de afgrond leiden?

  “Niet zo dramatisch? Ah wel, wat hebben we al gehad, vogelgriep, Q koorts, varkenspest, gekke koeienziekte, vervuiling in het grondwater, doorslaan nitraat en fosfaat, kappotte bodem, snel stijgende temperaturen, nog nooit zoveel droogte als de laatste jaren, 60% reductie van insecten in 15 jaar, nederland slechte jongetje in de klas in de EU op vlak van biodiversiteit, en daarna corona, daar ontstaan en het meest heftig waar de cocktail van omgevingsinvloeden klaarblijkelijk het groot is: Tilburg en omgeving.

  Als we dit niet tegenhouden als maatschappij, ook voor onze familie en eventuele kinderen, dan moeten we ons voor de rest van ons leven stil gaan houden over bezorgdheid over klimaat en natuur, inclusief de amazone. Want dan zijn we niet meer geloofwaardig.

  Conclusie van eerste dialoog sessie: Er is geen nut en noodzaak

  Conclusie van deze sessie: er is veel ongerustheid over aantasting van onze gezondheid en de natuur. En de gezondheidsorganisatie GGD is nog niet eens betrokken geweest ..

  Daarnaast: de bedrijven waren niet aanwezig in deze sessie, de wethouder ook niet. Wat zegt dat over hun aandacht voor de milieu-effecten? Kijk niet wat mensen (en bedrijven en wethouders) zeggen, kijk wat ze doen.
  Fijne dag

  Leo Peters, RaZ

 2. Het industrieplan zal 80 ha landelijk gebied platschuiven, daarbij natuur en recreatiemogelijkheden vernietigend, en creëert nauwelijks werkgelegenheid voor Tilburg en omgeving. Behalve voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa. De aanleg van Wijkevoort zal leiden tot 5,5 miljoen extra verkeersbewegingen per jaar. Tilburg en omgeving krijgt daardoor een nóg slechtere luchtkwaliteit. Tilburg – Waalwijk is al één van de meest vervuilde gebieden van Nederland. Ons immuniteitssysteem is daardoor aangetast. Niet vreemd dus dat corona in deze regio begon en erg heftig was. Daarnaast kwam Tilburg in het nieuws als de heetste stad van West-Europa. Hitte-eilanden kunnen ook dodelijk zijn voor kwetsbare mensen. Wijkevoort maakt de omgeving minstens 2C warmer. Tijd om deze en andere ongezonde praktijken te beëindigen.

 3. Correctie op eerdere reactie:

  In onderstaande zin uit de eerdere reactie staat tussen haakjes ‘voorstanders’ maar dit moet natuurlijk ’tegenstanders’ zijn: ‘Dan is er nog een argument (van de voorstanders) dat met nogal wat symboliek is omgeven’.

 4. Dit is nou precies zo’n dossier waar je je kan afvragen hoe zuiver de argumenten zijn. Van zowel de voor- als tegenstanders.

  Om te beginnen de voorstanders. Zij spreken over een duurzaam, ecologisch bedrijvenpark dat mooi zal worden ingepast in het ‘groen’ en voor de broodnodige werkgelegenheid gaat zorgen. Mooie woorden maar helaas vallen deze beloften in de praktijk nogal eens tegen. En dat is eerder regel dan uitzondering. Concessies aan het ‘groen’ worden uiteindelijk toch gedaan waardoor je gewoon komt te zitten met ordinaire logistieke dozen die dagelijks worden omgeven door vele diesel slurpende voertuigen, en de werkgelegenheid laat zowel kwantitatief als kwalitatief te wensen over. Met andere woorden: zoveel banen worden er niet gecreëerd en het type banen is weinig aantrekkelijk en divers. Daar komt bij dat zodra er automatisering plaatsvindt de banen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen.

  Dan de tegenstanders. Tja, in eerste instantie heeft deze groep natuurlijk enorm veel boter op het hoofd. Die logistieke centra staan namelijk niet alleen in Tilburg maar schieten, door ons consumptie gedrag, overal uit de grond. Het is erg aannemelijk dat ook de tegenstanders bijdragen, of hebben bijgedragen, aan deze ontwikkelingen. Het zou dus wel zo fair zijn dat als je hier geen grijze dozen in het landschap wil zien je dat ook ergens anders niet wil en je dus je eigen consumptie, middels enige introspectie, aanpast zodat jij alvast niet meer bijdraagt aan de komst van nog meer logistieke dozen. Als het je alleen maar om deze locatie te doen is kunnen we dit argument gewoon categoriseren als een typische NIMBY argument (Not In My Backyard).
  Dan is er nog een argument (van de voorstanders) dat met nogal wat symboliek is omgeven: de natuurlijke waarde van het gebied. Ik begrijp dat je emotioneel gehecht kan zijn aan een gebied en dat je daarom liever niet ziet dat er grote veranderingen plaatsvinden. Nou wordt er nogal eens geschermd met termen als biodiversiteit, natuur en groen, en dat zijn ook heel waardevolle aspecten. Echter, dit gebied heeft een agrarisch karakter en, ik neem aan dat deze wetenschap inmiddels ook bij het grote publiek is geland, de agrarische sector is alles behalve ‘groen’ en draagt constructief nul bij aan de natuurlijke waarde van een gebied. In de meeste gevallen verslechtert het leefklimaat van een gebied. Je zou hooguit kunnen ageren tegen het verlies van open – of cultuurlandschap maar het boerenland is minstens zo ‘grijs’ (en doods) als die grijze logistieke dozen.

  Food for thought I’d say….

 5. volgens mij is zeker nu, in een tijd dat iedereen bevreesd is voor de klimaatverandering en de wankele toekomst van onze kinderen een gezonde groene omgeving vele malen belangrijker dan de bouw van een stel pakhuizen en het daaraan gekoppelde economisch voordeel voor enkele grootverdieners.

 6. Volgens mij is zeker nu, werkgelegenheid en economisch voordeel, vele malen belangrijker dan het gezeur van een stel wijkbewoners…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *