dinsdag 16 juli 2024

2 gedachten over “Van de chaos en de liefde

 1. In het verlengde van het bovenstaande artikel, waarin alles met alles wordt verbonden, is er maar een crisis echt van belang en dat is de crisis van de mensen zelf. Deze crisis ontstaan vanuit ons leefpatroon is plaatselijk, nationaal en internationaal. Gemeenschapszin is niet langer een algemeen erkende levenshouding.

  Een op zichzelf gerichte houding inmiddels wel. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid worden o.a. door de politiek als een dogma verkondigd en gezien als een structurele oplossing voor veel sociale problemen. Bestraffen heeft inmiddels het stimuleren vervangen en daardoor is de hij/zij cultuur ontstaan en vooral de verschillen in kansen. De kansrijken kijken nauwelijks om en claimen steeds meer persoonlijke ruimte (neo-liberale denken), terwijl de kansarmen steeds verder in de verdrukking komen.

  Neem als voorbeeld de Participatiewet. Kansen voor iedereen is het dogma, maar de mogelijkheden houden geen gelijke tred. In Tilburg valt beschut werk weg omwille van het kostenplaatje en de vermeende ongelijke rechten. Vrijwilligerswerk wordt een verplichting en de verdringing van betaald werk wordt op de koop toe genomen. Tegelijkertijd moeten de mensen zich suf solliciteren met een uitgeknepen inkomen.

  Met de nieuwe zorg is het al niet anders en graag zo min mogelijk gebruik maken van de voorzieningen. Want dat kost geld en daar moet zorgvuldig mee worden omgesprongen. De armoe is dus meer dan alleen geld en daarmee de liefde een chaos! In de tussentijd worden we overvallen met menselijk falen. Fraude bij woningcorporaties, grootverdieners in de periferie van de overheid en daarbuiten, uit de hand lopende overheidsprojecten, disfunctionerende overheidsorganisaties, economische preferenties, godsdienstwaanzin, machtsmisbruik en ga zo maar door.

  De armoede neemt toe in een zich herstellende economie, bijna de gehele wereld is op de vlucht en zoekt een goed heenkomen, het samen in Europa en de wereld staat behoorlijk onder druk en tenslotte het respect voor andermans leven wordt steeds meer zwart/wit ingevuld. De mensheid is feitelijk continue in oorlog!

  De politiek is te veel op zichzelf en de korte termijn georiënteerd en driftig aan het dweilen met de kraan open. De oplossing voor al deze spanning valt derhalve vanuit dit gremium voorlopig niet te verwachten! De crisis zit dus in de mens zelf en dat is de werkelijke armoede anno 2014/2015! Ik weet niet of bidden helpt of zelfs nog wordt geaccepteerd, maar bezinning is hard nodig.

  Kijk elkaar diep in de ogen en zoek samen de uitweg. Laat het liever niet aan de machtigen of gefortuneerden over, want dan komt er alleen een aalmoes. De mensen zullen het zelf en samen moeten doen en als daarvoor de gevestigde orde eraan moet geloven dan moet dat maar. De geschiedenis heeft meermalen bewezen dat deze weg iets brengt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *