Site pictogram Tilburgers.nl – Nieuws uit Tilburg

Stappegoor: volwaardig Tilburgs stadsdeel in wording

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Beeld uit het voorlopig ontwerp met een schets van de hoogbouw op Stappegoor.

Woontorens, sportvoorzieningen, een stadspark dat - net als het Spoorpark - moet worden bedacht door bewoners , horeca en winkels. Het stadsdeel Stappegoor, dat ooit bedacht was als 'het Papendal van het Zuiden', wordt ontwikkeld tot een volwaardige wijk.

De bedoeling is dat door het mengen van verschillende woonvormen, zowel flats en appartementen als woningen met een tuin, er een levendige wijk ontstaat waar het goed toeven is. Deze woningen komen naast de sportvoorzieningen en scholen die er al zijn in Stappegoor. Geen kleinigheid om dit allemaal aan elkaar te passen. Deze eer is gegund aan tal van bedrijven: Synchroon ontwikkelaars, bpd Ontwikkeling BV, Karres Brands, Group A, Tilburgse Woningstichting Tiwos en Poort van Veghel.

Beeld uit het voorlopig ontwerp voor de nieuwe gebouwen langs de Stappegoorweg.

Een belangrijke reden om dit te gaan doen is allereerst de grote woningnood. Vrijwel elke bevolkingsgroep - behalve dan wellicht de superrijken - hebben met dit probleem te maken. Om mogelijk te maken dat in Stappegoor 1000 woningen erbij komen, heeft gemeente Tilburg een subsidie 'Woningbouwimpuls' aangevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. En met succes. Op basis van een schetsontwerp van november 2020 is er een budget van €10,2 miljoen voor nieuwe woningen in Tilburg, op voorwaarde dat er minimaal 1000 zullen worden gebouwd. En op voorwaarde dat Tilburg zelf een even groot bedrag bijlegt.

Atletiek
Atletiekvereniging Attila wilde eigenlijk graag weg uit Stappegoor en dan het liefst verhuizen naar een plek in de buurt van het bos. Hiervoor is een apart onderzoek gedaan naar verschillende locaties. De uitkomst van het onderzoek was, dat geen van de onderzochte locaties voldoet en dat Attila toch beter af is op Stappegoor. Kortom: de vereniging blijft waar ze is en wordt onderdeel van het plan, waarbij de atletiekbaan gedeeltelijk open zal gaan voor niet-leden zoals leerlingen van de omliggende scholen.

Tennis
Tennisvereniging Stappegoor is nu gevestigd achter of naast Sporthal T Kwadraat en zal gaan verhuizen. De ruimte van de tennisbanen is nodig voor het Stappegoorpark. Met de Tennisvereniging is overleg over verplaatsing naar de locatie ten zuiden van de huidige Intratuin. Daar komt ook extra ruimte voor de opvang van regenwater.

Maycretewoningen aan Ringbaan Zuid - Foto: John Geerts.

Hoog, hoger, hoogst
Op de plek van de tennisbanen komen de 'Tilly Towers'; vijf niet al te hoge woontorens, met een maximale hoogte van 12 woonlagen.
Waar nu nog auto's geparkeerd staan langs de Stappegoorweg, verrijst straks een gebouw in verschillende hoogten en met een woontoren van 20 woonlagen. Dit deel heet de Curlinghof. Daar tegenover komt de Appenijnenhof, met ten hoogste acht bouwlagen. Parkeren kan straks onder deze gebouwen.

Vooraan in Stappegoor, waar nu de Maycretewoningen pas zijn gesloopt, komt een woongebouw van woningstichting Tiwos, waar mensen komen te wonen die wat begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Het gaat dan met name om mensen die dak- en thuisloos zijn geweest. Hiervoor is vanuit het Ministerie apart budget van €200.000,- beschikbaar, waar Tilburg gebruik van maakt.

Deze afbeelding is een montage van een overzichtskaart uit het voorlopige plan, gecombineerd met een beeld van Google Maps. Montage: Paula Anguita.

Ook het Olympiaplein krijgt een flinke opknapbeurt, met nieuw straatmeubilair en extra groen. Hiervoor heeft de gemeenteraad in november 2019 al opdracht gegeven. Samen met de Ondernemersvereniging Stappegoor is hiervoor nu een schetsontwerp gemaakt.

Ten slotte komt er een brug over de A58 richting Goirle bij, maar alleen voor fietsers en voetgangers. Wel zo verkeersveilig voor de schooljeugd die nu vanuit Goirle over de drukke Abcovenseweg of de Tilburgseweg moet.

Mobiele versie afsluiten