Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Er is een nieuwe App voor studenten ontwikkeld. Deze App helpt studenten om Tilburg te ontdekken en bevat informatie over evenementen en verenigingen waarbij studenten zich kunnen aansluiten. Daarnaast staat er in de app veel praktische informatie over wonen in Tilburg, het studentenleven, welzijn en gezondheid en studeren in coronatijd.

De nieuwe app is in samenwerking met studenten ontwikkeld en bedoeld voor alle mbo, hbo-, en wo-studenten en ook voor internationale studenten.

De app is sinds mei 2021 gratis de downloaden in de App Store en in de Play Store. De komende periode wordt de app steeds verder ontwikkeld en worden nieuwe opties toegevoegd. Voor de introductieweek (TOP week) is de app helemaal gereed. ...lees verder "‘Tilburg Student App’ gepresenteerd"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Brabant Kiest logoVeel Brabanders blijven thuis bij de Provinciale Statenverkiezing omdat ze niet weten wat de provincie doet en wat het nut ervan is. Het sturen van een brief en kaart met korte uitleg kan mogelijk helpen. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University.

Het Tilburg Institute of Governance van de universiteit voerde in 2018 drie onderzoeken uit voor de provincie Noord-Brabant met betrekking tot de opkomst bij verkiezingen: een onderzoek naar de redenen waarom Brabanders (niet) stemmen, een onderzoek naar het effect van een deur-tot-deuraanpak en het sturen van brieven naar kiesgerechtigden en een onderzoek naar de relatie tussen het aantal stembureaus en de hoogte van de opkomst. ...lees verder "Lagere opkomst Provinciale Verkiezingen door informatiegebrek"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

kinderen jeugdStichting Kompaan en De Bocht is op zoek naar nieuwe pleegouders en organiseert daarom een informatieavond over pleegzorg.

Soms zijn problemen in een gezin zo groot, dat een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. Dan zijn er gelukkig veel pleegouders die een kind een plaatsje in hun huis en hart kunnen bieden.

Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Om wat voor kinderen gaat het? Welke verschillende vormen van pleegzorg zijn er? Kun je werk en pleegzorg combineren? Daarover gaat de informatieavond van Pleegzorg Kompaan en De Bocht op 15 september. ...lees verder "Kompaan en De Bocht organiseert info-avond over pleegzorg"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

vrijwilligersSinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn er steeds meer onduidelijkheden ontstaan bij vrijwilligerswerk in combinatie met een bijstandsuitkering; wat mag wel en wat mag niet?

Vrijwilligersorganisatie Stichting Social Energy organiseert daarom een informatie-avond waar twee sprekers van Werk & Inkomen (CWI, Sociale Dienst) zijn uitgenodigd om hierover meer duidelijkheid te geven. Uiteraard is er tijdens deze ook volop gelegenheid om vragen te stellen.

Vrijdag 4 september om 20:00
Wijkcentrum In De Boomtak, Boomstraat 81

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

zorgMezzo is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Deze vereniging richt zich samen met haar ruim 330 regionale en lokale lidorganisaties op belangenbehartiging en ondersteuning van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg. In Tilburg zijn meerdere organisaties bij Mezzo aangesloten, zie de website van Mezzo voor een overzicht.

Regelmatig doet Mezzo verslag van hoe de transities, landen bij mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg en Jeugdzorg. Mezzo werkt landelijk en lokaal samen voor de informele zorg en beantwoordt vragen van mantelzorgers via de Nationale Mantelzorglijn. Via het Meldpunt Mantelzorg geven mantelzorgers aan, wat er voor hen, positief en negatief, is veranderd. Zo delen mantelzorgers, zorgvrijwilligers, gemeenten en organisaties voor informele zorg hun ervaringen met de hervormingen in de zorg met Mezzo. ...lees verder "Kopzorgen voor mantelzorgers"

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

wijkkrantenIn november van het afgelopen jaar, bij de behandeling van de Begroting 2015 door de gemeenteraad, lag er een motie van de PvdA op tafel over lokale media. Veel wijkkranten dreigen te gaan verdwijnen doordat er steeds minder geld geld voor beschikbaar is en ook adverteerders moeten bezuinigen en zich terugtrekken.

De PvdA stelde daarom voor om een onderzoek te starten om uit te vinden op welke manier de wijkkranten ondersteund kunnen worden. Raadsleden van onder meer D66 en Lijst Smolders opperden om een dergelijk onderzoek breder te maken en alle lokale media er in te betrekken. Echter, de PvdA wilde de motie niet aanpassen en verbreden en daardoor haalde deze geen meerderheid.

Desondanks wilde wethouder Marcelle Hendrickx (D66) toch graag een onderzoek starten om te bekijken of het mogelijk is een lokaal mediafonds op te richten, en zo ja: op welke manier. Dit onderzoek is op het moment van schrijven nog in gang. ...lees verder "Onafhankelijke lokale media zijn nog steeds belangrijk"

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

...lees verder "Politiek van vrijdag 5 april: informatiebeveiliging en regionale samenwerking"