Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

Met ingang van vrijdag 11 september 2020, geldt een verbod op het gebruik van alcohol en drugs op het Korvelplein en het Fokkerpark en in de omgeving daarvan. Het gaat om een verbod voor een periode van twee jaar.

Volgens een persbericht van gemeente Tilburg is op en rond het Korvelplein steeds meer overlast door alcohol- en drugsgebruik. De gemeente en politie krijgen klachten van omwonenden, winkelend publiek en ondernemers. Ze geven aan zich onveilig te voelen en het plein te mijden. Ook bij het Fokkerpark is steeds meer overlast door het gebruik van alcohol.

Om de overlast te verminderen worden ook andere maatregelen ingezet. Er komen individuele gebiedsverboden voor overlastgevers en personen die drugs verkopen krijgen een dwangsom. Ook wordt op korte termijn het cameratoezicht uitgebreid.

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

De Gemeente Tilburgt voert dit voorjaar bijzonder parkonderhoud uit in diverse Tilburgse parken met name de oude Herdgangparken. Een onderdeel daarvan is bescherming van monumentale bomen door boomstammen in een cirkel rondom de bomen te leggen.

Het boomstammen-idee lijkt begonnen in het voorjaar van 2017. Bij een hevige storm kwam in het Wilhelminapark de top  van een hang-zilverlinde van 32 meter naar beneden. Uit de ravage werden boomstammen gezaagd, die in een cirkel om de boom kwamen te liggen. Binnen de cirkel kwam bosstrooisel als bodemverbeteraar en wordt nu geen gras meer gemaaid. Maaimachines blijven weg bij de stam, rijden niet meer over het wortelpakket en verdichten zo de bodem niet langer. ...lees verder "Boomstammen op de Herdgangen"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
5 januari 2017 - Vorst en kou - Korvelplein
25 februari 2017 - De Kruikenzeiker arriveert op het station - Tilburg vier dagen Kruikenstad
15 maart 2017 Hoge opkomst bij verkiezingen Tweede Kamer. Wachtrijen in het Paleis Raadhuis.
27 april 2017. Koningsdag in Tilburg - De Koninklijke Familie arriveert per trein op Centraal Station Tilburg
19 mei 2017. Het officiële startsein voor de renovatie van de Lochal
16 juni 2017 Gerrit Poels krijgt de zeldzame gouden legpenning van de Gemeente Tilburg

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

Aan het Korvelplein op nummer 207 staat het Kopshuis. Het werd gebouwd in de 17e of 18e eeuw met de wijziging van een klokgevel in begin van de 20e eeuw.

Het huis is de voormalige schoenmakerij en leerlooierij van A. van Arendonk die ontstaan is in 1832. De firma Van Arendonk groeide later uit tot een van de grootste schoen- en leerfabrieken van Nederland. Op de website van Van Arendonk staat het volgende te lezen:
"De familie van Arendonk houdt zich al honderden jaren bezig met het schoenenvak. In 1884 zag Jan van Arendonk, na het overlijden van zijn vader, zich geplaatst aan het hoofd van 'eene zeer bescheiden schoenmakerij. Er sluimerde in hem een 'zeldzaam krachtige, energieke wil en rustelooze werkkracht'. 'Met noesten vlijt toog hij aan den arbeid' en in enkele jaren mocht de stoere werker 'het genoegen smaken, van de bescheiden werkplaats eene flinke fabriek' te hebben gemaakt, waar, onder zijn persoonlijke leiding circa 150 arbeiders werkzaam waren. Onder zijn bekwame leiding werd de productie steeds opgevoerd en in het jaar 1905 leverde de fabriek reeds 2.700 schoenen per week af."

Het pand is een gemeentelijk monument en het oudste in de omgeving.

2

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Wilhelminapark onderhoud Foto: John Geerts

In een aantal gebieden in de stad wordt het groen aangepakt. De gemeente Tilburg trekt daar in de periode 2016-2018 2,8 miljoen euro voor uit. Zo komt er onder meer nieuw groen in het Wilhelminapark, het Stokhasseltpark, het Kromhoutpark en aan het Korvelplein. Ook de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Gilzerbaan en de Hoflaan en een deel van Udenhout komen aan bod.

Waar nodig worden slechte bomen vervangen, plantvakken hersteld en grasvelden verbeterd. Er komt ook een grotere variatie aan planten en bomen. Dit vergroot de biodiversiteit en zorgt in de toekomst voor een goed leefklimaat voor mensen, dieren en planten. ...lees verder "Gemeente Tilburg trekt 2,8 miljoen euro uit voor opknapbeurt van het stedelijk groen"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

De allereerste muziekkiosk van Tilburg, op het Korvelplein was een geschenk van Adolf van Dooren, eigenaar van de fabriek Van Dooren en Dams, nadat Koningin Wilhelmina in mei 1895 een bezoek had gebracht aan de Korvel. De kiosk is in 1920 gerenoveerd en in 1964 gesloopt.

Stichting bewonerscomité Korvelseweg heeft eind 2009 een burgerinitiatief ingediend voor het mogen bouwen van een nieuwe kiosk op het Korvelplein. Na intensief overleg heeft het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) in juni 2012 groen licht gegeven om het project verder op te starten en uit te werken. ...lees verder "‘De Gezichten van de Korvel’ wint ontwerpwedstrijd Korvelkiosk"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

24568-De-Posthoorn-KorvelFoto uit het Regionale Archief Tilburg uit de collectie van Van Roessel.

We zien hier de bierbrouwerij De Posthoorn dat achter een woonhuis was gelegen aan het Korvelplein, en het gebouw stond rechts naast de textielfabriek van Dooren-Dams. ...lees verder "Tilburg uit de oude doos: Brouwerij de Posthoorn 1971"