Spring naar inhoud

7

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten

Nadat 1898 Tilburgers een verzoek om een raadgevend referendum hadden ingediend over de ontwikkeling van stadsdeel Wijkevoort, reageerde het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) met een voorstel om het verzoek toch af te wijzen. Weliswaar hadden de inwoners van Tilburg al veel meer dan de vereiste 1300 aanvragen opgehaald, maar B&W zag het niet zitten.

Maandagavond 26 oktober vergadert en besluit de gemeenteraad van Tilburg over het referendum over Wijkevoort. Deze vergadering is online te volgen.

...lees verder "Referendum over Wijkevoort kan en mag, mits de raad het wil"

3

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten
Foto: John Geerts

Acties, protesten, duizenden handtekeningen, inspreken met talloze argumenten, onderbouwingen en adviezen, tot en met de Commissie van Rijksadviseurs aan toe. Alle moeite die Tilburgers hebben genomen om de Tilburgse gemeenteraad duidelijk te maken dat zij geen industrie willen in Wijkevoort, heeft niet mogen baten. Industrieterrein Wijkevoort komt er toch. Omdat VVD, D66, CDA en GroenLinks het willen.

Oorspronkelijk wilde de Provincie Brabant ook graag dat Wijkevoort een industrieterrein zou worden. Maar dat was in 2013, toen het provinciebestuur met de kaart van Brabant op tafel besloot hoe de provincie verdeeld moest worden. Maar toen waren er nog geen stikstofproblemen, geen woningnood en geen coronacrisis. Inmiddels wordt er in Den Bosch allang anders over gedacht en uit betrouwbare bron - die alleen off-the-record wilde reageren - zal niemand bij de Provincie Brabant er wakker van liggen als Tilburg zou besluiten om géén bedrijventerrein in Wijkevoort te willen.

...lees verder "Industrieterrein Wijkevoort komt er toch"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Foto: Paula Anguita @ Tilburgers.nl

De gemeente Tilburg heeft via een bewonersbrief en via sociale media aangekondigd dat zij tijdelijk zand en grond gaat bewaren in Zwaluwenbunders. Dit gebied, dat bedoeld is om als landschapspark te worden ontwikkeld, zou de enige geschikte plek zijn om grond op te slaan.

De reden is PFAS: Poly- en perFluorAlkylStoffen.
PFAS is een term waar heel veel andere, chemische stoffen onder vallen met zeer uiteenlopende en lastige namen. GenX, PFOA en PFOS bijvoorbeeld, maar ook Teflon, een heel bekende naam. Bij meer dan 4.000 verschillende stoffen die drie dingen gemeen hebben: ze zijn door mensen gemaakt (dus onnatuurlijk waardoor de natuur ze niet kan afbreken), ze zijn water en vet afstotend, en ze zijn giftiger dan ooit was gedacht. ...lees verder "Grond met PFAS en waarom dat bewaard wordt in Zwaluwenbunders"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

De gemeenteraad gaat maandag 18 februari 2019 het masterplan voor landschapspark Pauwels bespreken. In dat plan staat hoe dit gebied ten Noorden van Tilburg aantrekkelijker kan worden.

Het landschapspark Pauwels is het gebied ten zuiden van de De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg.

Het is een natuurlijke overgang tussen de stedelijke omgeving en natuurgebieden. Een gebied waar gewoond, gewerkt, gesport, gefietst en gewandeld kan worden. De gemeente Tilburg, Loon op Zand, de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, de Provincie Noord-Brabant, De Efteling, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, ZLTO en Midpoint House of Leisure hebben afspraken gemaakt om dit gebied verder te ontwikkelen als landschapspark. ...lees verder "Masterplan voor Landschapspark Pauwels"

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

De Franse sportwinkelketen Decathlon overweegt om haar distributiecentrum te verhuizen naar Tilburg. Dit nieuws wordt gebracht door de vakwebsite Logistiek.nl.

Het distributiecentrum van Decathlon staat sinds anderhalf jaar in het Belgische Willebroek. Het bedrijf heeft de wens om ook met nachtdiensten te kunnen werken, maar de vakbonden houden dat tot nu toe tegen. In het geval de partijen er niet uitkomen, wil Decathlon verhuizen naar Tilburg. ...lees verder "Decathlon overweegt distributie vanuit Tilburg"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

Binnen tien jaar is Tilburg één van de belangrijkste knooppunten voor het vervoer van goederen die van Rotterdam naar Europese landen ten zuiden en oosten moeten, en omgekeerd.

Het gaat hier om een overkoepelend plan van aanpak, dat het gevolg is van een nationaal plan. Meerdere steden en vier provincies zijn erbij betrokken, waaronder Tilburg en de Provincie Brabant. Elk van de betrokken gemeenten moet een plan van aanpak leveren voor het eigen gebied, zodat het aansluit op het nationale plan. Het ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is kartrekker hierin. Het plan heeft de naam 'MIRT Goederencorridors' meegekregen. ...lees verder "Inspraak voor burgers nog niet georganiseerd voor ontwikkeling Loven en Zwaluwenbunders"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

In het Tilburg van 2030 rijden er treinen tussen bedrijventerreinen  Vossenberg en Loven, zijn Wijkevoort en Zwaluwenbunders bedrijventerreinen en staat er een geluidswal om Tilburg-Noord.

Tenminste, als het aan de Rijksoverheid ligt, en meer specifiek aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En ja, ook het Tilburgse stadsbestuur. En aan het bedrijfsleven dat hierin wil investeren, met GVT Group of Logistics voorop. ...lees verder "Tilburg in 2030: bedrijventerreinen met nog meer logistiek"