Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Foto: John Geerts

Ooit, tot ongeveer 2009, had Tilburg een eigen stadsdienst, bekend onder de naam T-bus. De stad kon zelf bepalen hoeveel bussen er reden en waar die stopten. En als ze gratis vervoer wilden aanbieden - bijvoorbeeld aan ouderen, of aan bezoekers van de Tilburgse Kermis - dan kon zij dat zelf regelen.

Maar sinds de regie in handen is gekomen van de Provincie, kan dat allemaal niet meer. De gemeente gaat niet over het openbaar vervoer. De Provincie schrijft concessies uit, dat zijn aanbestedingen, waarop busbedrijven kunnen inschrijven en de gunstigste inschrijver krijgt voor een aantal jaren het recht om het openbaar vervoer uit te voeren. ...lees verder "Het busvervoer, daar moeten we wél over gaan volgens Lokaal Tilburg"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

De verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda is een langlopend proces, dat in juni 2018 is begonnen met het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Sindsdien werken het Ministerie, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en gemeente Breda samen aan de uitwerking hiervan en de verbreding zou in 2026 een feit moeten zijn.

De officiële naam is: 'MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda'. Deze verkenning is een onderzoek waarin de genoemde organisaties met meerdere mogelijke oplossingen zijn begonnen en toewerken naar één oplossing die de voorkeur heeft. Het hele proces is te volgen op de website www.a58tilburgbreda.nl. ...lees verder "Uitstel verbreding A58 naar Breda"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Sinds de Amerikanen, Nederlanders en andere Europese troepen Afghanistan hebben verlaten, hebben de Taliban de macht overgenomen. Dit heeft als direct gevolg dat Afghanen die de Nederlanders hebben geholpen in de afgelopen 20 jaar, nu moeten vrezen voor hun leven en halsoverkop huis en haard hebben moeten verlaten.

Het gevolg is dat de instroom van asielzoekers toeneemt. En tegelijkertijd stagneert de uitstroom van statushouders naar woningen in de gemeenten, doordat er veel te weinig betaalbare woningen gebouwd zijn in de afgelopen 10 jaar. Statushouders hebben al een asielprocedure doorlopen en hebben dus toestemming om in Nederland te blijven, waarmee ze dezelfde rechten en plichten hebben als alle andere inwoners van Nederland. ...lees verder "Willem II kazerne biedt onderdak aan statushouders."

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

De Provincie Brabant en de vijf Brabantse steden staan op het punt om een eigen internet - of intranet eigenlijk - op te richten voor de overheid en maatschappelijk noodzakelijke diensten als verkeer, onderwijs, zorg en veiligheid. Het heet BrabantRing en moet volgend jaar van start gaan.

Het wereldwijde internet zoals we het de laatste 25 jaar kennen, is kwetsbaar. Wie al eens het slachtoffer is geweest van oplichting, hacks of ander wangedrag online, zal kunnen beamen dat het wel erg makkelijk is om mensen en organisaties dwars te zitten, van waar ook ter wereld. ...lees verder "BrabantRing of Breedband Tilburg – een eigen internet"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Theo Weterings - Foto: Paula Anguita.

Brief van: burgemeester Jack Mikkers (voorzitter VRBN - Veiligheidsregio Brabant Noord), burgemeester John Jorritsma (voorzitter VRBZO - Veiligheidsregio Brabant Zuidoost) en burgemeester Theo Weterings (voorzitter VRMWB - Veiligheidsregio Midden West Brabant).

Nog even en de zomervakantie breekt ook in onze provincie aan. Een zomervakantie waar we enorm naartoe hebben geleefd, niet in de laatste plaats vanwege de versoepelingen die er aan leken te komen.

Maar helaas starten we de zomer niet zo onbezorgd als dat we een aantal weken geleden dachten te kunnen doen. De besmettingscijfers lopen de laatste week weer in rap tempo op en hoewel dit zich tot op heden nog niet vertaalt in meer ziekenhuisopnamen, heeft het kabinet besloten de rem te zetten op een aantal versoepelingen. Een begrijpelijke teleurstelling voor vrijwel iedereen. ...lees verder "Beste Brabanders,"

9

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
  • Rectificatie: Ouderen die niet mobiel zijn, kunnen niet gevaccineerd door hun huisarts, bij hen thuis.

Op dinsdag 9 februari 2021 opent GGD Hart voor Brabant een vaccinatielocatie in het Willem II stadion in Tilburg. Hiermee is de derde vaccinatielocatie in de regio Hart voor Brabant een feit. Eerder werden er priklocaties geopend in Veghel en in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Op de locatie in het Willem II stadion in Tilburg kunnen in eerst instantie mobiele, thuiswonende ouderen vanaf 85 jaar een COVID-19-vaccin ontvangen. Later deze week ontvangen ook 80-plussers van het RIVM een uitnodiging voor een vaccinatie. ...lees verder "Corona vaccinatielocatie in het Willem II stadion"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Screenshot van de allereerste persconferentie over Corona op 28 februari 2020

Nadat minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gisteravond de voorlopig laatste persconferentie hielden over Corona, hebben de drie burgemeesters Jack Mikkers ('s‑Hertogenbosch), John Jorritsma (Eindhoven) en Theo Weterings (Tilburg) een open brief verstuurd aan alle Brabanders.

Beste Brabanders,
Zojuist sprak onze minister president ons, voorlopig voor het laatst op deze manier, toe over de ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus. Hij kondigde verregaande versoepelingen van de regels aan, die effectief zijn vanaf 1 juli a.s. Voor een volledig overzicht van wat er vanaf die datum precies verandert, kunt u kijken op de site van de Rijksoverheid. ...lees verder "Brief van drie Brabantse burgemeesters"