Spring naar inhoud

1898 Tilburgers vragen tevergeefs om een raadgevend referendum over Wijkevoort

De raad kiest voor een industrieterrein in Wijkevoort.

1898 Tilburgers vragen een referendum over Wijkevoort, maar toch komt deze er niet. Dat is de samengevatte conclusie nu alle aanvragen geteld zijn en de aanvraag is beoordeeld.

Op 21 september 2020 heeft de gemeenteraad in meerderheid een besluit genomen over de Beleidsnota Toekomstbestendige werklocaties 2020-2025. Dat wil zeggen, de voltallige coalitie was voor en de gehele oppositie was tegen het voorstel. Het gewraakte onderdeel in dit beleid is het plan om van het nu nog groene stadsdeel Wijkevoort een industriegebied te maken.

Op 25 september 2020 heeft een Tilburger gevraagd of de gemeente wil starten met de procedure voor een raadgevend referendum. Daardoor gold 13 oktober 2020 als de datum waarop er 1.300 handtekeningen ten behoeve van het inleidend verzoek moesten zijn ingediend.

Foto: John Geerts

Dat aantal werd ruim gehaald: er werden maar liefst 1898 geldige verzoeken ingediend. Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen of een referendum er kan komen, maar het College van Burgemeester en Wethouders geeft hierover een negatief advies.

Artikel 3. Uitzonderingen
f. besluit dat naar het oordeel van de raad zijn grondslag vindt in een eerder genomen beslissing waarover een
referendum is gehouden of kon worden gehouden.

i. indien de raad van mening is dat andere dringende redenen aanleiding zijn om geen referendum te houden. Dit
besluit tot afwijzing van een verzoek tot het houden van een referendum moet altijd goed gemotiveerd worden.

In het kort komt het er op neer dat het College twee argumenten heeft gevonden in de referendumverordening van 2017, waardoor zij vindt dat een referendum niet kan worden gehouden over Wijkevoort.

Ten eerste omdat over 'Wijkevoort' al eerder een besluit was genomen. Zelfs al drie keer eerder:

 • Vaststelling Omgevingsvisie Tilburg 2040 van 21 september 2015;
 • Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integraal Masterplan Modern Werklandschap Wijkevoort van 17 oktober 2016;
 • Vaststelling definitief Masterplan Wijkevoort en openen grondexploitatie van 5 februari 2018.
Foto: Paula Anguita

"Deze drie besluiten, en dan vooral het Masterplan Wijkevoort in 2018, bevatten voldoende concrete besluitvorming over Wijkevoort. Met name bij het Masterplan is het zeer duidelijk dat er besluitvorming plaatsvindt over de ontwikkeling van Wijkevoort. In het Masterplan wordt niet alleen besloten over de omvang, maar ook over de locatie en de financiële dekking van het plan. Over het onderwerp Wijkevoort had dus eerder een referendum gehouden kunnen worden, met name op het moment toen het Masterplan werd vastgesteld." zo schrijft het College in haar voorstel aan de gemeenteraad.

Ten tweede is Wijkevoort 'slechts een klein onderdeel' in een veel groter en veel omvattender besluit, waardoor het volgens het College teveel schade door oponthoud zou opleveren als het gehele besluit 'on hold' wordt gezet door een referendum, terwijl Wijkevoort niet centraal staat in het besluit over toekomstige werklocaties.

Hierbij leunt het College zwaar op het oordeel van de stadsadvocaat AKD die om een mening is gevraagd. Een 'second opinion'. Toch is de advocaat zeker niet geheel afwijzend tegenover het aangevraagde referendum. Deze schrijft onder meer:

Advies van de stadsadvocaat over Wijkevoort.

Documentatie

Er valt nog genoeg te steggelen over de de vragen waarom een referendum wel of niet kan en daarbij staan de Tilburgers slechts aan de zijlijn. Op 26 oktober 2020 zal de gemeenteraad hierover debatteren en besluiten. En mocht het referendum er dan definitief niet komen, dan rest er geen andere weg dan zich erbij neer te leggen, óf een gang naar de rechter.

5 gedachten over “1898 Tilburgers vragen tevergeefs om een raadgevend referendum over Wijkevoort

 1. Dennis

  Er zijn al zoveel argumenten genoemd om het verschrikkelijke plan Wijkevoort te stoppen. Nut en noodzaak ontbreekt volledig, Tilburg wordt nog heter, de A58 wordt een onneembare vesting, de luchtkwaliteit wordt nog slechter, dieren en mensen worden weggejaagd etc etc. De omgevingsdialoog was een monoloog en politici reageren nergens meer op waar voorheen nog vaak contact was. Vervolgens zet de gemeente wederom talloze trucjes in om het referendum te dwarsbomen: naam wijzigen op internet, site blokkeren, negatief advies geven etc. Ik schuif het zelf op pure angst. Blijkt ook een terugkerend fenomeen te zijn. Pure machtsmisbruik van onze alleenheersers in Tilburg! Het zal ze een zorg zijn wat de inwoners vinden en hoe slecht, ongezond, druk en lelijk Tilburg zal worden. Ze wonen op veilige afstand en verdienen genoeg. Duizenden mensen hebben hun ongenoegen al geuit via petitie en verzoek om referendum. Duizenden!! Weegt dat niet zwaarder dan 1 of 2 geïnteresseerde bedrijven met een handje vol arbeidsmigranten? Voor Berend de Vries en Co dat laatste.....

 2. Jacko

  Vreemd dat men eerst vraagt of we een referendum willen houden om dat het kan, maar blijkbaar komt het politiek niet helemaal goed uit.

  Maar de belangrijkste vraag is voor wie willen we Wijkevoort bouwen. Dit om meer consumptie te creëren van goederen die de de klimaat change bevorderen. Had een ieder geval van de politiek een visie gehad waarom ze dit willen...

  Nut en Noodzaak met de huidige Corona crisis en de komende klimaat crisis ???

  Het antwoord is duidelijk, de bedrijven die gebruik gaan maken van de gebouwen zijn slechts huurders, de zogenaamde OPEX constructie. >95 % van de logistieke distributiecentra zijn in handen van buitenlandse bedrijven.; die hun kapitaal stallen via fiscale constructies in de zogenaamde belastingparadijzen.
  Met andere woorden de lokale politie is speelbal en deelnemer aan een zogenaamde belasting ontwijk constructie. Dat men hieronder hun handtekening wil zetten, dat is nog veel beroerder, met name de partijen CDA, GroenLinks, D66 en VVD moeten dit op hun conto nemen...

  Nieuwe SLOGAN van B&W en de coalitie in Tilburg :
  Ben je VOOR belasting ontwijking en TEGEN maatregelen voor klimaat verandering , dan GEEN referendum.... !!!!!

 3. Marjolein de Graaff

  Tilburgers staan bij dit hele dossier al aan de zijlijn. De genoemde eerdere besluiten waarop een referendum aangevraagd had kunnen worden, zijn in stilte genomen of zijn verpakt in grotere beleidsnotities. Direct omwonenden bijvoorbeeld staan als stakeholder niet genoemd in het Masterplan. De omgevingsdialoog zelf heeft pas afgelopen zomer, 5 voor 12 plaatsgevonden, terwijl volgens de burgemeester de besluiten al in 2015, 2016 en begin 2018 zijn genomen.
  Gelukkig vindt de fractievoorzitter van D66 Beppie Smit dat "de inwoners een stem verdienen en recht hebben op een noodrem waar nodig". En wanneer trek je aan de noodrem? Niet als de trein nog stilstaat. Je trekt aan de noodrem als hij in volle vaart dreigt te ontsporen.
  Hopelijk denkt de coalitie er ook zo over en laten ze het referendum toe.

 4. Hans Rube

  Sommige politici hebben voortschrijdend inzicht. Deze coalitie ontbreekt het helaas aan zicht op de nieuwe werkelijkheid lijkt het. Bureaucratie is ooit uitgevonden om burgers te beschermen tegen de willekeur van regenteske politici. Deze coalitie heeft de geschiedenislessen waarschijnlijk nooit gevolgd.

 5. Jaco

  Zou de gemeente Tilburg in staat zijn om een besluit dat jaren geleden is genomen nu te herzien op grond van de huidige inzichten en de vraag omtrent nut en noodzaak, en vooral wenselijkheid?
  Dat is eigenlijk de vraag. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *